antalya escort bayan
bayan escortbursa escortescort gaziantepistanbul escortescort izmirizmir escortistanbul escortdenizli escortescort bayankayseri escorttravesti izmirescort bayanbursa escort bayan

Alevi Gazetesi

istanbul escorthalkalı escort
CELAL FIRAT - AİT TÜM YAZILAR
Sıra Adam Olmaya Gelince Eğri- Büğrü, Yana-Yatık, Kıvrananlardan Değiliz!

Sıra Adam Olmaya Gelince Eğri- Büğrü, Yana-Yatık, Kıvrananlardan Değiliz!

Biz Aleviler; örgütlenerek kurumsallaşmayı başaracağız, dolayısıyla siyasetin ve siyasetçilerin de gereken kamusal alanlarımızda olmaları doğal olacaktır. Bizler Garip Dede Dergâhı olarak kendi inançsal hukukumuzla kendi yönetim kadromuzla artık Alevi toplumunun isteklerini anlay...

Ölüm bir olgudur toplum ve bireyler için önemlidir insanı derdinden etkiler – Celal Fırat

Ölüm bir olgudur toplum ve bireyler için önemlidir insanı derdinden etkiler – Celal Fırat

Günümüz teknoloji odaklı bir yüzyıl olduğu için insanların bu yönde eğitilmesi, bu yöndeki iş beklentileri, yalnızlaşması bireylerin insancıl ölüm varlığını da kriz haline getirmekte bu değişim entelektüellerin ( sanat, edebiyat ve geçmiş tarihsel değerlerine yabancılaşmasını ins...

Oruç

Oruç

Oruç, tüm semavi dinlerde ve diğer inançlarda yer alır mesela Hıristiyanlıkta oruç kilisenin üçüncü emridir. Genelde günahlardan kurtulmak ve bu dünyada cennete gitmek için perhiz tutmak anlamına gelir özellikle Hz İsa’nın göğe çıkarıldığı paskalya gününde oruç tutmak şart. Musev...

“Arif Sağ dönemin ya da düzenin değil bu halkın sanatçısıdır. Bu da size dert olsun”

“Arif Sağ dönemin ya da düzenin değil bu halkın sanatçısıdır. Bu da size dert olsun”

KARAMBOL MESAJLARLA NEFRET SUÇU İŞLENDİ MESAM NEDİR Genelde sanat eserleri özelde müzik eserleri alanında eser sahipleri üzerinde hak ve yetkilerini koruyan, ticari alanında kullanıldığında mali hak bedeli talep edilebilen konularda eser sahiplerini bilinçlendirmesini sağlayan bi...

Yürüyen minareler…

Yürüyen minareler…

Sevgili Canlarımıza; Her Perşembe dergâhımızda Cem oluruz, dün akşam cem olacağımız saate yakın Kerametini reklam yapan Zöhre Ana grubuna mensup kişiler ziyaretçi kılığında dergâhımıza gelip önce Ceme girmek isteyen Kadınlara Abdestin nasıl olduğunu ve abdest almaları konusunda b...

Gerçekliği tükenmiş her şeye Alevice tavır takınıyoruz

Gerçekliği tükenmiş her şeye Alevice tavır takınıyoruz

Alevilik inancı üzerinde yapılan çalışmalar, derlenen bilgilerin önemi her geçen gün önem taşımaktadır. Sosyal, kültürel, siyasal değişimin vazgeçilmez olduğu modern çağda geleneksellikten yaşama ışık olan inancımızı, inancımıza dair ritüellerin, kullanılan dilin önemi, yönü artm...

Aleviler samimidir!

Aleviler samimidir!

Bir toplumu karakterize eden şey öğrenilmiş davranışlar ve inançsal değerlerin tamamıdır, bireyi insan grubuna çeviren şey de aslında budur. Tavırlar, idealler, aile yapısı, eğlenme, üzülme gibi kendi kültürleri aracığıyla kendilerini tanımlarlar. Birbirleriyle yaşayan ve birbirl...

İkrar üzerine düşünce ve sanat üretenler

İkrar üzerine düşünce ve sanat üretenler

Tevazu, erdem gibi hassas ölçülerle sanat üreten ve toplumun genlerine girmeyi başaranların sayısı çok az, söz pazarlığına, güce tapanlara, devşirme yazılara ve yazarlara karşı, bilginin kaynağını halk ozanlarından ve halktan alan, rasyonel akılla ölçümleyen insanın duyduğuna, hi...

İkrar – Niyaz

İkrar – Niyaz

Kal-u Bela Arapça bir kelimedir. İnancımıza göre insani erdemler ruhlar aleminde insanda vardı, bu erdemler sonradan kazanılmadı ve o gün insanoğlu ikrar verip yaratıcıyla bir oldu. Deyiş, Duvaz-ı imamlarımız,nefeslerimiz, insanoğlunun o an ve zamanını, yaratıcının ruhta ve beden...

Katliamı oyun sanıp duvar diplerinde kalleş kurşunuyla ninnilere dalan bebekleri unutmadık!

Katliamı oyun sanıp duvar diplerinde kalleş kurşunuyla ninnilere dalan bebekleri unutmadık!

Yüzyıllardır barış içinde yaşayan Alevi ve Sünni halk, Alevi-Sünni çatışması adı altında bir katliamın içinde kendini buldu. Katliamların devleti yönetenler eliyle gerçekleştirilmiş olmaları mümkündür. Çünkü uygar olmayan devletler çoğunlukla ırk, din veya siyasi düşünce farklılı...

Alevilerin hiç bayramı oldu mu?

Alevilerin hiç bayramı oldu mu?

Acı ve kederli bir halk… Alevilik inancı, doğası ve değerleri açısından egemenler tarafından hep tehlike olarak görüldü, tarih boyunca acı çeken, kaçak -göçer yaşayan ve yüreklerinde kodlanmış binlerce katliamla yeryüzünde bayramı olmayan tek halk olmuştur. Bireysel inanç özgürlü...

İnancımızı hakikatine uygun yaşayacağız

İnancımızı hakikatine uygun yaşayacağız

Alevilik, tüm halk tabakaları arasındaki sosyal, siyasal, ekonomik çatışmaları körükleyen ve bu çatışmalardan nemalanarak sülükleşenlere karşı özgürlük ve cesarettir. Bizler kendi toplumsal yaşamımızın oluşumuna, koşullarına, işleyişine ve değişimine objektif ve ayrımsız yaklaşır...

Kavrayış ve aklın doldurduğu inanç, toplumsal bilincin taşıyıcısı olur

Kavrayış ve aklın doldurduğu inanç, toplumsal bilincin taşıyıcısı olur

Alevilik Evrensel Değerlerle Örtüşür. Aleviliğin evrenselliği; değerler açısından bireyi yönlendirecek ahlaki, sosyal, siyasal bir sistem içinde güzellikleri yakalamak ve bunları insani değerler boyutunda tüm canlılar ile bütünleştirmesidir. İnançların ve değerlerin insan varlığı...

Hoşgörü susmak değildir

Hoşgörü susmak değildir

Hoşgörü; Bireyin görüş, düşünce, davranış ve inanç özgürlüğü dâhil tüm farklılıkları ile mutlak kabul görmesidir. Her tür insanlık suçu sayılacak terör, şiddet, kin ve nefret bu tanımda yer alamayacağı gibi kast, ırk, din, din, inanç cinsiyet ve farklı cinsel eğilimler önyargısız...

Hiç duydunuz mu? Sessizce ve Aşkla bitiriyoruz…

Hiç duydunuz mu? Sessizce ve Aşkla bitiriyoruz…

Bağımsız, vicdanı hür, fikri hür yaşayan, toplumsal ve bireysel kronikleşmiş hiçbir hastalığı olmayan Alevi toplumu yaşamı değiştirmeye, umut adamaya özen gösterdi. Matem ayında acılarını ve kırgınlıklarını derin bir tarih bilinciyle sorgulayıp her toplum için özgürlük kültürü ya...