izmir escortAleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıktı: Ankara’da polis müdahale etti! « Alevi Gazetesi

Alevi Gazetesi

istanbul escortizmir escort

Aleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıktı: Ankara’da polis müdahale etti!

Aleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıktı: Ankara’da polis müdahale etti!
73 views Okundu
17 Eylül 2018 - 15:55

Aleviler zorunlu din derslerine karşı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde İstanbul, İzmir ve Ankara’da sokağa çıktı.

Eğitim Öğretim yılının ilk gününde Aleviler Türkiye’nin her yerinde eylemdeydi. Yıllardır zorunlu din dersine karşı mücadele eden Aleviler ABF öncülüğünde okulların açıldığı ilk günde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde, “Irkçı ve gerici eğitime karşı laik, demokratik eğitim sistemi”ni protesto ettiler.

İstanbul’da da Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen Aleviler sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamaya Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Dernekleri Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri’nin yanı sıra HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Zeynel Özen de katıldı. ABF’nin “Irkçı ve gerici eğitime karşı laik, demokratik eğitim sistemi” pankartının açıldığı açıklamada, “Zorunlu din dersi kaldırılsın”, “İnanca saygı, düşünceye özgürlük” dövizleri taşındı.

‘HÜSEYİN GİBİ DURACAĞIZ PİR SULTAN GİBİ DİRENEĞİZ’

Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Cemevi Şube Başkanı Zeynel Odabaş yaptığı konuşmada, inkar politikaları son bulana kadar Alevi ve Alevilerin dostları olarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli eylemlere devam edeceklerini duyurdu. Odabaş, “Ta ki eşit yurttaşlık haklarımızı kazanıp zorunlu din dersleri kaldırılana kadar. Çocuklarımızın asimilasyon politikalarına maruz kalmalarını istemiyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Hüseyin gibi duracağız Pir Sultan gibi direneceğiz. Bu ülkede bütün renklerle birlikte ortak yaşamı sağlayana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sessiz oturma eylemi yapıldı.

‘ZORUNLU OLARAK SÜNNİ İNANÇ DAYATILIYOR’

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yüzyıllardır, Alevi inancının çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye, asimile edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

“Zorunlu din dersleri iddia edildiği gibi din, inanç, kültür ve mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmamaktadır. Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni-Hanefi inancın eğitimi veriliyor. Bu inancın tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanca ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut zorunlu din dersi müfredatında, Aleviliğin bu değer ve ilkelerine yer verilmediği gibi, bu değer ve ilkeleri tersine çeviren; yine bu değer ve ilkleri, ‘sapma’ olarak gösteren zorunlu ‘Sünni, İslami’ bilgi, uygulama ve değerler öğretilmektedir. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir. Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir. Din öğretimi ve din eğitimi ayrı şeylerdir. Devlet öğrenim gören tüm çocuklara tek bir din, tek bir mezhep eğitimi veremez.”

‘AİHM KARARLARI UYGULANSIN’

Açıklamada talepler şöyle sıralandı:

Din öğretimi, çoğulcu, nesnel ve bilimsel bilgilerle öğretilmelidir.
Devlet dinlere, inançlara karşı tarafsızlığını korumalıdır.
AİHM kararları uygulanmalıdır.
Din dersi zorunlu değil isteğe bağlı olarak uygulanmalıdır.
Mevcut müfredatlarda yer alan dinse telkin, yönlendirme, dini aşağılama ya da tek din ve mezhebin uygulamalarından vazgeçilmelidir.
Zorunlu olmadan öğretilen din dersi ise; din öğretimi anlayışıyla ve her dini, inanç grubunun kendisiyle ilgili bölümü hazırlayacağı, MEB’nin ise, insan hakları, çocuk hakları, ayrımcılık, eşitlik gibi değerleri göz önüne alan bir yaklaşımla denetleyeceği hali ile müfredatta yer almalıdır.
Devlet, laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve anadilinde bir eğitim sistemini ve müfredatını uygulamalıdır.
Devlet, ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarına son vermelidir.
Devlet Alevileri ‘görmeme, duymama’ tavrından vazgeçmek zorundadır.
Açıklamada son olarak, çocukların zorunlu din dersleri ile asimile edilmesinin, bu yolla Aleviliğin yok edilmesine hizmet edilmesinin kabul edilmeyeceği vurgulandı

İzmir’de Alevi kurumları zorunlu din derslerinin kaldırılması ve laik, bilimsel, anadilde eğitim için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konak Sümerbank önünde gerçekleşen açıklamaya PSAKD, AKD, HBVAKV, Narlıdere Cemevi, Balçova Cemevi, Yamanlar Cemevi, Eğitim-Sen,Veli-Der, HDP ve CHP katıldı. ‘Irkçı, gerici eğitime hayır’ ve ‘Laik, bilimsel, demokratik ve kamusal anadilinde eğitim istiyoruz’ pankartlarının açıldığı eylemde Eğitim-Sen, Veli-Der temsilcilerinin yanı sıra AKD Genel Başkanı Doğan Demir kısa birer konuşma yaptılar.

Alevi kurumları adına basın açıklamasını okuyan AKD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Görer, Alevi inancının çeşitli yöntemlerle yok edilip asimile edilmeye çalışıldığı belirterek, “Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta; Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır’’ dedi.

‘EĞİTİM KURUMLARINDA ALEVİLİK YOK SAYILMAKTA’

‘’Alevi çocuklarına zorunlu din dersi verilmesi de bu amacın, yöntemin bir devamıdır’’ diye konuşan Görer şunları belirtti:

‘’Zorunlu din dersleri iddia edildiği gibi din, inanç, kültür ve mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmamaktadır. Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancın eğitimi veriliyor; bu inancın yolun tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta; Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır. AİHM in aldığı kararlar ise; uygulanmamakla birlikte, “yapıyormuş” gibi göstererek; Alevilik ve Bektaşilik sanki bir kültür ve folklorik bir dinsel unsur gibi müfredatta yer bulmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, Sünni inancın ibadetleri uygulamalı olarak öğretilmekte; bunları öğrenmesi zorunlu tutulmakta; çocuklarımız inançları nedeniyle bu derslerde aşağılanmaktadır.’’

‘DEVLET TEK DİN, TEK MEZHEP EĞİTİMİ VEREMEZ’

Zorunlu din derslerinde Aleviliğin değer yargıları ile birlikte ilkelerine yer verilmediği dile getiren Görer şöyle devam etti:

“Mevcut zorunlu din dersi müfredatında, Aleviliğin bu değer ve ilklerine yer verilmediği gibi; bu değer ve ilkeleri tersine çeviren; yine bu değer ve ilkleri “sapma” olarak gösteren zorunlu “Sünni, İslami” bilgi, uygulama ve değerler öğretilmektedir. Diğer yandan Alevilik, müfredatta, Devletin uygun gördüğü şekliyle yer almaktadır. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir. Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir.

Zorunlu Din dersleri insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır. Ayrımcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye’de din dersi “Din eğitimi” şeklinde verilmekte ve çocuklarımıza namaz uygulaması, surelerin ezberletilmesi zorunlu tutulmaktadır. Din öğretimi ve din eğitimi ayrı şeylerdir. Devlet öğrenim gören tüm çocuklara tek bir din, tek bir mezhep eğitimi veremez.”

‘ÇOCUKLARIMIZIN ASİMİLE EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ’

“Din öğretimi, çoğulcu, nesnel ve bilimsel bilgilerle öğretilmelidir, devlet dinlere ve inançlara karşı tarafsızlığını korumalıdır” diye konuşan Görer şunları vurguladı:

“AİHM kararları uygulanmalıdır. Din dersi zorunlu değil isteğe bağlı olarak uygulanmalıdır. Mevcut müfredatlarda yer alan dinsel telkin, yönlendirme, dini aşağılama ya da tek din ve mezhebin uygulamalarından vazgeçilmelidir.

Zorunlu olmadan öğretilen din dersi ise; “Din öğretimi” anlayışıyla ve her dini/inanç grubunun kendisiyle ilgili bölümü hazırlayacağı; Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise; insan hakları, çocuk hakları, ayrımcılık, eşitlik gibi değerleri gözönüne alan bir yaklaşımla denetleyeceği hali ile müfredatta yer almalıdır. Devlet; laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve anadilinde bir eğitim sistemini ve müfredatını uygulamalıdır. Devlet, ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarına son vermelidir. Devlet Alevileri “görmeme, duymama” tavrından vazgeçmek zorundadır. Eninde sonunda Alevileri görmek, Aleviliği tanımak zorundasınız. Eşit yurttaşlık mücadelesini, kendi inanç ve değerlerimizi koruyarak vermeye devam etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Çocuklarımızın zorunlu din dersleri ile asimile edilmesini; bu yolla Aleviliğin yok edilmesine hizmet etmeyeceğiz.”

Basın açıklaması, “Zorunlu din dersi istemiyoruz”, “ Gerici eğitime hayır”, “Eşit yurttaşlık istiyoruz” sloganları ile son buldu.

Ankara’da ABF yöneticilerinin kendi binası önünde gerici eğitime karşı yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Polis zor kullanarak Alevilerin bina önüne çıkışına bile izin vermedi.

Okulların açılmasıyla birlikte eğitim müfredatına ve zorunlu din dersine karşı Aleviler bugün Türkiye genelinde basın açıklaması yapıyor.

Ankara’da Alevi Bektaşi Federasyonu’nda (ABF) biraraya gelen Onur Şahin, Onur Kaya, Mustafa Karabudak, Müslüm Metin’in de aralarında olduğu Aleviler, zorunlu din dersinin kaldırılması, laik ve bilimsel bir eğitim talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis açıklama yapılmasına izin vermeyerek, Alevi yöneticilerin ve yurttaşların federasyon binası önüne çıkmasını bile engelledi.

Polis engeline tepki gösteren Aleviler bina içinde kısa bir açıklama yaptı.

‘FAŞİZME BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Valilik bugün keyfi aldığı bir kararla, -ne anayasaya uygundur ne hukuka uygundur- bizim eğitimdeki gericileşmeyle, zorunlu din dersleriyle ilgili yapmak istediğimiz eylemi engellemiştir. Bizi kapımızın önünden dahi dışarı çıkartmamışlardır. Zorbalıkla ve zorla engellemişlerdir. Biz bu tavrı protesto ediyoruz. Ama bu burada kalmayacaktır. Bizim eğitimdeki gericileşmeyle ilgili direnişimiz devam edecektir. Alevilere dönük bu ayrımcılık, Alevilere karşı zorunlu din dersi zulmü son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Kapımızın önüne kadar geldiler neredeyse içeri girecekler bu açık bir faşizimdir ama biz bu açık faşizmin karşısında boyun eğmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
mersin escort | eskişehir escort | mersin bayan escort
istanbul escort

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi bakırköy escort ataköy escort şişli escort etiler escort beylikdüzü escort kadıköy escort maltepe escort escort bayan kartal escort avcılar escort bedava bahis kartal escort pendik escort sex hikaye istanbul escort instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi bodrum escort

Tüm hakları halka aittir. İzin almaksızın her türlü paylaşım ve kullanım yapılablinir. Yazarların yazılarından kendileri sorumlu olup, sitemiz bir platform niteliğindedir.

kartal escort

tubidy

izmir escortantalya escortizmir escortizmir escortpornojigologörükle escortporno izleanal pornobayan escortbursa escortescort gaziantepistanbul escortescort izmirizmir escortistanbul escortdenizli escortescort bayantravesti izmirizmir escort