hikaye
izmir escortantalya escortizmir escortizmir escortpornojigologörükle escortporno izleanal pornobayan escortbursa escortescort gaziantepistanbul escortescort izmirizmir escortistanbul escortdenizli escortescort bayankayseri escorttravesti izmirescort bayanbursa escort bayanizmir escort

Alevi Gazetesi

CAN TV
TÜRKİYE DEMOKRASİSİ VE SİYASET YENİDEN Tarih – İktidar – Muhalefet – Halk
1.764 views Okundu
30 Temmuz 2018 - 4:29

Tarihi Hakk’ın birlik deryası olan varlıklar yazar, görülmeyen zaman yaşanmamış olandır.  Zamanı ve mekanı  yönettiğini düşünenler  varlık deryasına hizmet eden kurbanlardan başka birşey değilllerdir.Civat meydanında  koma kurban olmak için öne çıkan canfeda kurban meydanda ayan olur. Nişanı ya sesi ya da dizleri üzerine eğilmiş gulvang bekler halde eşiğe niyaz bekler. Kom kapısı açıldığında ilk öne atılandır. Liderler kurban olmak için bir adım öne çıkanlardır. Halk, toplum, kom yediği lokmanın emeğini verir. O lokmaya göz dikenler kendi kursaklarında takılan lokma ile boğulurlar. Hakk yasası değişmez, Kainatın hiçbir yerinde. Her varlık  birbirinin kurdudur. Ve birbirinin dermanıdır.  Kendisini muktedir sayan mezarını kazmak için daha çok gayret edendir sadece, Hakk yasasında işlediği suçların karşılığı mezarının büyüklüğü ve genişliği ile ölçülür. İnsan önce ana rahminde ki gibi(Hocker- Xuger- Rahme – özüne dönen, kendini arayan) stili ile ya hane diplerine ya da çömleklere, sonra odalara, sonra mumyalanmış büyük piramitlere ve saraylara sığdırdı, ayağa kalktıkça uzadı mezarı,  suçu büyüdü mezarı büyüdükçe. Ma Qilanları Xuger dönemleridir. Ma tüm dünya dillerinde anneyi temsil eder. M sembolü tüm alfabelerde kadını temsil eder. Ra-Re-Ro-Ru yürüyen insanı yolu,ışığı, görmeyi temsil eder tüm dillerde. R sembolü tüm alfabelerde yürüyen varlığı, ayağa kalkmış serpiyan insanın yürüme halini temsil eder. La – Lo-Lu kelimesi hiçliğe ve göge sembolik çıkışa geçen Hemu serpiyanın (Homo Sapiens) arayışını göğe açılışını temsil eder tüm dillerde. L sembolü yerden göğe yükselen, hiçliğe açılan zihni insanı temsil eder.Bilinmeli ki hiçbir sembol rastlantısal değil.  İnançsal geçiş olarak insan canı dört hat izler Xuda(Varlıktan doğum, Kendinden doğum) Ya Xuda (Yoktan var olma) Vedha(Çoklu  doğum) Budha (Felsefik  doğum). Hangi zamanda ya da coğrafya da olunur ise olunsun can döner gelir Haq yasasına. Kendine ve cümle varlığa.

Uzun erimli zaman hikayesinden yaptık girizgahı, fakat son yüzyılı ve yaşadığımız coğrafyayaı ele alacağız. Kısa anekdotlarla bazı sorular artık kaçınılmaz olmuştur. An tüm zamanların yansımasıdır. Türkiye Demokrasi sürecini,  II. Abdülhamit  Osmanlı gerileme dönemi ile başlatmak meramımızı anlatmak açısından yeterli olmasada açıklayıcı olacaktır. Abdülhamit batı karşısında Osmanlı topraklarını korumak için  Osmanlı Mebusan meclisini kapatarak bir istibdat süreci izler. Bu süreçte ideolojik olarak Osmanlı bünyesinde ki toplumları birarada tutmak için dört aşama izlenir.

Osmanlıcılık( Sefarad Yahudilere borçlanılır. İngiliz politik yaklaşımı işlenmeye başlar. Balkan savaşları ile çöker),

Ümmetçilik( Borçlanan Osmanlı doğuya yönelir. Alman ekolü İttihat üzerinden etkili olmaya başlar. İngilizler çabuk davranarak Lawrance üzerinden Arap bağımsızlık hareketlerini başlatır.),

Turancılık – Türkçülük( Alman ekolünden etkilenen Enverin Allahu Ekber dağlarındaki hezimeti ile çöker) devamlılığı Kazım Karabekir, Nihal Atsız, Ziya Gökalp te görülebilir.

Anadoluluk: Fransız ekolü Mustafa Kemal şahsında canlanır. Bu süreç Çanakkale savaşı milat sayılabilir. Mustafa Suphi ile Sovyetlerde güç toparlanmaya çalışılır. Ermeni komüncüler ve Kürt Dinamikler Ortak vatan ilişkisi ile güç verirler. Fakat bu süreç Yunan baskısı ve Yahudi parası ve İngiliz silahları ile ablukaya alınır. Sunulan teklif İstanbul mu Kürtler ve Ermeniler Mi? Uygulayıcısı İsmet İnönü, Kazım Karabekir, pasif rolde Celal Bayar. Güç İstanbul Yahudileri Masonlardır. Hedef milli burjuva fikriyatı ile Ermeni zenginleridir. Bir taşta birkaç kuş vurulmak istenmiştir.

Birincisi Avrupaya yayılan, bankacılık, altın ve gümüş birikimi yapan, Ermeni odaklı Doğu ekonomisini  püskürtmek. Bağımsız Ermenistan fikirlenmesi  ile İstanbul dışına atarak denizle bağlantısı koparılmış,  doğuya hapsedilmiş bir Ermenistan oluşturmak(Başarılı olmuştur). Bu şekilde hem İttihat Terakki tetikçi konumunda kullanılarak milli burjuva tahayyülü oluşturulmuş. Hemde uluslarası boyutta katliamcı devlet olarak lanse edilmesi sağlanmıştır. İttihat Terakkşi bu politik strateji ile iyice İngilizlerin denetimine alınmıştır.  İstanbul ekonomisi üst çeperde İngiliz ve Amerika korumasında Yahudi sermayesinin denetimine sokulmuştur. Ayrıca inançsal boyutta Vatikanın yerini sağlamlaştırmak. Lakin Ökümenlik Gregoryen Ermeniler ile  Ortodoks  Yunanlıları ve Rusları İstanbuldan uzak tutmak. İstanbul Yunanlılara vaat edilmiştir. Gizli anlaşmalarda ise Yunanlılar kesinlikle İstanbuldan uzak tutulmalıdır. Yoksa Avrupa tarihi mirasın sahibi sayan Helen kültürün tüm Avrupayı tehdidi işten bile değildir. İngiliz şaşalı tarihi Yunan ( Helen) kültür ile çakışmak zorunda kalacaktır. Yani Doğunun batısı olan Hellen de teslim alınmalı ve tecrit edilmelidir. Ermeni katliamı Anadolu mücadele dinamiklerini suça bulaştırarak teslim alma süreçleridir. Lakin bu süreci gören Türk, Kürt, Ermeni, Rum komüncüler,  Müslüman Hakikatçiler azınlıkta olsalar da karşı çıkmışlardır.  1915 -17 Ermeni halkın katliamı ile suça bulaştırma gerçekleşmiş bu durum şantaj haline dönüştürülmüştür. Lakin ekonomik olarak önemli bir dengeleme denklemi bertaraf edilmiştir. Hınçak ve Taşnakın ve kendini zenginliğinden dolayı korumada sanan üstenci Ermeni Burjuvazisi işlerin hiçte öyle olmadığını kısa sürede anlamışlardır. Lakin Kürtlerle yaptıkları anlaşmalar yine üsttenci yaklaşım ve ciddiyetsizlikten dolayı kolayca dışardan bozulmuştur. Kürtlerde ise Müslümanlığından dolayı safiyene bağlılık derin hatalar yaptırmıştır. Lakin bu güvenin hazırlığı Hamidiye Alaylarında atılmıştır. Ermeni katliamını fırsat bilen Sefaradlar(Göçmüş Yahudiler) nasıl yanıldılarsa İngiliz ve İstanbul Masonlarına karşı. Kürt Fırsatçı bazı tayfalarda öyle yanıldılar. Lakin Kürtlerin yoğunluklu talepleri bu güçler tarafından sürekli manüpüle edildi. İngiliz politikası ve İsrail devleti kuruluş tahayyülünde Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin ve Rumların Ortak vatan ruhu büyük tehlike olarak görülmektedir. Bu durum diyalog kanalları açık olan, isyan ya da çatışma dinamiğine dönüşemeyecek boyutta olan durumları iç darbe dinamiğini devreye koymak için sürekli tetiklenmiş, cesaretlendirilmiş, ilk fırsatta ise arkadan bıçaklanmıştır. Koçgiri, Ağrı, Şeyh Sait, Mele Mustafa ve Mahabad Kürt Cumhuriyeti pratiklerinde İngiliz ve İstanbul Mason poltikası açık gözlemlenebilir. Türk devlet sistemi içerisinde de sürekli bir peralel devlet dinamiğini korumuştur.

Mustafa Kemal Anadolu Kurtuluş dinamiğinde böyle bir suç yükü ile Anadoluya çıkmıştır. Lakin hakkında iğdam kararı çıkmıştır.  1919 Anadolu fikirlenmesinin ortak vatan ilişkisinin bilinçte yer ettiği bir çıkış olarak okunmalıdır. 1919 ve 1924 e kadar olan süreç Ortak Vatan ruhunun canlı olduğu bir kuruluş dinamiği olarak okunmalı. Mustafa Kemal Kürtlerle ilişkisi İstanbuldan başlanarak yeniden gözlenmeye muhtaçtır. Lakin İngiliz diplomasisi bu alanı da hiç boş bırakmaz. İsmet İnönü ve Kazım Karabekir süreci kontrol edecek olan derin politikanın aktörleri olarak hemen Mustafa Kemale bağlılıklarını bildireceklerdir.  Samsun çıkışı Anadoluluğun fikriyat hattının yoğunlaştığı, Amasya tamimi,(Ortak Vatan vurguları halen açığa çıkarılmamıştır. İdeolojik Türklük bu belgeleri halen manüpüle etmektedir.) Erzurum(İsmet ve Kazım Karabekir bu kongreden sonra koşa koşa bağlılıklarını bildirmek için Mustafa Kemalin yanına koşarlar), Sivas kongreleri ve I.TBMM Anadolu ve Ortak vatan ruhunun taçlandığı dönem olarak okunmalıdır. Lakin Mustafa Kemal bu ruhun temel kurtarıcı olduğunun farkındadır. Bu nedenle İttihat Terakki’i ile çatışma yaşar. Hacı Bektaştaki görüşmesi ve aldığı destek, Kürt milletvekillerinden aldığı destek. Erzurum ve Sivas kongrelerinin Kürt aşiretlerin korumasında yapması, başkomutanlık yetkisinin T.B.M.M hükümetinde tekrar kendine verilmesinde Kürt Milletvekillerin etkisi. Doğru okumalar ile ele alınmalı. Şark Islahtı harekete geçiren temel öneriler de İnönüye aittir. Lozan sürecinde Kürt vekillerin Fermanını hazırlayan da İnönü olumuştur. Belgeler peşinde olan araştırmacılar nedense hiçbir katliamda İnönü imzasını görmezler. İnönüye ait birçok belge sırlıdır.

Bunula birlikte  Halep, Musul, Kerkük’ten(Kentin anahtarı direnişle İngilizlerden alınmış ve Osmanlı Sultanı Vahdettine gönderilmek istenmiştir), Maraş, Antep, Diyarbakır, Dersime( Dersim Genareli madalyası Seyit Rızaya takdim edilmiştir) kadar olan hatta Halk kendi özgücü ve dirayeti ile işgalci güçleri bölgelerinden çıkarmıştır. Bu durum ordunun yoğunluğunu batıya vermesini sağlamıştır. Çok dağınık cephelerde başarı mümkün değildi. Mustafa Kemal direnmiş Andolu dinamiği üzerinde bir güvenle yol yürüyebilmiştir. Mustafa Suphi’nin katli planlı Rus desteğinin İsmet İnönü üzerinde yoğunlaştırılması meselesi olarak da okunmalıdır. Mustafa Suphinin katli, 200 yunanlı sosyalist öldürülme ilişkisi ile aynı hatta okunmalıdır. Sol komüncülerin Anadoluluk fikri Ermeni, Rum, Türk, Kürtler arasında ortak fikirlenme ve direnç noktası olarak Britanya planlarına ket vurma gücüne ulaşması işten bile değildir. Bu sürecin rol ikamesini  I.İnönü ve II. İnönü muharebelerinde açık görebiliriz. Yöntemsel olarak İnönü’nün ikinci adamlığa yükselmesi ve Mustafa Kemal’in Kürtlerle yapacağı diyalogların önünün kesilmesi amaçlıdır. Öbür ayağı Fevzi Çakmak ve Liberal Celal Bayar olarak karşımıza çıkar. İngiliz temel politikası Doğuda Musul Kerküğe kadar olan Kürt coğrafyasında Kürtler ve Türkler arasında yapılacak güçlü bir ortaklığın kendisi ve sömürü alanı için çok zararlı olacağının farkındadır. Lakin Fransızlar ve İtalyanlar bu hattın daha güneyine itilmişlerdir. Misak-ı Milli olarak Ortak Vatan ilişkisi 1925 Şeyh Sait İsyanı ile sona erdirilecektir.  İngiliz  poltikası en güçlü başarısını elde etmiş oldu. Muktedir Devlet Teba Halk anlayışı İdeolojik Türklük esas alınarak tekrar devreye sokulmuştur. Ermeniler 1915 te saf dışı bırakılmış bu süreç kurulacak devlet dinamiğine şantaj olarak tüm alanlarda kullanılacaktır. Çünkü Ortak Vatan ruhu ile bütünleşmiş TBMM hükümeti Bugün kü namlarıyla İran, Irak, Suriye hattına sirayet etme özelliklerine sahiptir. Bu durum petrol hatları içinde tehlikedir. Lakin Sakarya Fırat harplerinde Rus silahlarının yanında Yoğun İngiliz silahları ve Yahudi tüccarlardan silah temin edilmiştir. Yunanlılar ise durum karşısında çekilmişlerdir. Çünkü İstanbul sözü tutulmamıştır. Lozan sürecinde İsmet İnönü birçok aşırtmadan sonra müzakere heyetinin başına gelmiştir. Bu durumda ise ilk iş Lozanda Kürtlerin ve Türklerin temsilcisi olarak tanıtması ise manidardır. Hemen ardından 27 Kürt vekilin katli İngiliz destekli İdeolojik Türklüğün açık ara Mustafa Kemali de teslim aldığını gösterir. Lakin Mustafa Kemal tüm dış diplomasiden uzaklaştırılma sürecinin açığa çıkmasıdır. Musul, Kerküğün teslim edilmeside bu sürecin İç dinamikleride teslim aldığını gösterir. Bundan sonrası İdeolojik Türklüğün daha fazla suça bulaştırılması süreci ve Mustafa Kemal’in Koçgiri’de anlaşmaya dönük yaklaşımı yine bu İdeolojik Türklük( İttihat Terakki şahsında, Osmanlı Devşirme geleneğin etkin olduğu devlet bürokrasisi) buradan da çatışmayı derinleştirerek katliam sürecine girmek hedefini gerçekleştirmiştir. Mesele iç dinamikleri terörize ederek sistem dışına itmek. Ayrıca İngilizlerin temel şartlarından biri de Monarşi ve Hilafet kaldırılması meselesidir. Saltanat ve Hilafet yeniden Ortadoğu ve Balkanlara sirayet edecek İdeolojik bir toparlanma olması durumunu engellemek için sembolik olarak bile kalmasına müsade etmemiştir. Lakin saltanataın-Hilafetin sembolik olarak bile kalması İdeolojik Türklüğün işlemesine de engel olacaktır. Sembolik Saltanat ve Hilafetin olduğu bir Halk cumhuriyeti Ortadoğu ve Avrupa yayılma alanları bakımından bir geleneğe sahip olabilir. Bunun kesinlikle engellenmesi gerekir. Lakin Musulun anahtarını ingilizlerden alan Kürt aşiretler anahtarı saraya göndermiştir. Mustafa Kemal’in Zihin dünyası bu hattı hesaplamış I.TBMM ruhu ve 1921 Anayasısı Saltanat ve Hilafeti tartışmaktan çok Ortak Vatan ruhu ile tüm yurdu her satıhta kurtarmayı ortak hedefe dönüştürmüştür. Lakin I. Ve II. İnönü ile bu süreç bir baskıya dönüşür suça bulaştırmanın mimarı  İdeolojik Türklük baskın tavrını artırır. Lozan Antlaşması sonrası Cumhuriyetin ilanı ile Ortak Vatan ilişkisi kimliklerden arındırılmış yeni Saltanatın Muktedir Devlet(Kutsal Devlet), Teba Halk anlayışı yeniden kurumsallaşma sürecine girecektir. Mustafa Kemalin bu durumu esnetmeye dair son çıkışı Nutuk olacaktır. Bundan sonrası tecrit süreci olacaktır. Bundan sonrası  100 yıllık Anadoluluk fikrinden uzaklaşacak İdeolojik Türklüğün (Ulus Devlet) formunun ikame süreci olacaktır. Mustafa Kemal ise tüm esnek ve öngörülü yaklaşımlarından arındırılarak Atattürkçülük İdeologyasıyla suça bulaştırılan bir süreç izlenecektir. Şark Islahat Planı ise Devşirme geleneğin(İttihat Terakki şahsında somutlanacaktır)  Anadoludan Öç alma geleneği olarak işleyecektir. Lakin Türkiye halkları 10 yılda bir İsyan dinamiği ve karşısında kutsal devletin kendini korumak ilahi yaklaşımı ile katliam ve kırıma uğrayacaklardır. İktisadi olarak ise iç çatışmalar bitmediği için bir adım ileri iki adım geri tarzı belini doğrultamayan, kutsal bürorasiyi besleyen emekçi halk gerçeğini önümüze koyacaktır. Tarım ve devlet teşekkülleri 2. Dünya savaşında bir dinamizm yaratsa da Masonik politika mutlak bunu engellemiş ve Menderes ile birlikte ve Marşhall yardımı tarıma müdehale edilecek, şehirleşme karakteri ile patronlara beton ekonomisi yolu açılacaktır. Bu şekilde yeşil kuşak süreci ile İdeolojik Türklüğe, İdeolojik İslam’da ikame edilmiştir. Köy Enstitüleri süreci ve Dünyada ki iki kutuplu hal Türkiye Sosyalist dinamikleri oluştursa da Mustafa Kemal’in tecridi gibi, Türkiye Demokrasi sürecini güçlendirecek sol dinamikler ve İslam komüncüleri de İdeolojik Türklüğü aşamamıştır. Bu sistem Masonik ve İngiliz poltikalrından, A.B.D  dışında hareket edemez. Bu durum karşılıklı ilişki tarzından çok iç bürokrasiye yerleşmiş ekonomik ve siyasi dinamikler ile işletilmektedir. Kürtler ise mutlak tecrit altında olmalıdır. Sol komüncüler son kertede İktidarlaşmış Kemalizm üzerinden doğru çözümlenmemesi nedeni ile İdeolojik Türklüğe kurban olmuştur.Anadolu Halk dinamiklerini Sol örgütlülük üzerinden konsolidasyonu da başarısız olmuştur.Gelinen nokta ise Ortanın Solu gibi işlevsiz sağa yatmış sol dinamiklerle halkın gazını alan İhaleci Sosyal Demokatlığa kurban edilmiştir. Sol artık İdeolojik Türklük için sadece emniyet subabı olacaktır. Lakin solculuk içten bir Kemalizm sevdası ile Kemalizm karşıtlığı yapmış ve Ortak vatan ilişkisini Kürt karşıtlığı üzerinden tasfiyeye yönelmiştir. İslami dinamiklerde Mustafa Kemal ve Kemalizm karşıtlığı, Kürt, Alevi, Ermeni düşmanlığı  üzerinden Sağ İdeolojik Türklüğün cenderesinde teslim alınmış Hakikatçi İslami komin dinamikleri geliştirememişlerdir. Saidi Nursi(Kurdi) Ortak Vatan ilişkisinden Yine kontrollü tecrit ile İdeolojik Türklüğe teslim edilmiş. Son kertede FETÖ organizasyonuna teslim edilmiştir. Diğer taraftan Cemaatlerin insafına bırakılmış Müslüman halk Allaha Kul olmak dışında Şeyhe Kul yapılmıştır.  Bu şekilde araçsallaşmış İslami formasyon ile İdeolojik Türklüğün sağ cenderesinde Masonik politikaya araç olmuşlardır. Çile yine Anadolu Halklarının omuzlarında kalmıştır. Bu dejavu 10 yılda bir demokratik değerler üzerinde darbe dinamikleri ikame edilerek bugüne gelmiştir. Aleviler, Kürtler yine tecritte, Hakikatçi Müslümanlar yine araçsal, Sol Komüncüler aynı durumda. Azınlık soytarılığı ile Ermeni, Süryani v.b. kimliksel ve inançsal kimlikler ise Güvercin Ürkekliğinde. Diaspora mirasçıları ise ortak vatandan çok altın defineciliği peşinde Türkiye Ermeni halk dinamiklerini pazarcı başı konumunda bırakmışlardır. Ermeni Diasporası Taşnak kinciliği ile yine Yahudi lobisine araç olmuştur. Sonuçta Anadoluluk fikri 60 larda devrimci kuşağı beslemiş ve tüm dinamikleri ikna edememiştir.12 Eylül sonrası oluşan boşluğu çok parçalı sol ve sağ dinamikler doldurmaya çalışmış. Bunun yanında Kürt hattı da Sol hattı güçlü bir örgüt dinamiğine dönüştürmeyi başarmıştır. Öcalanında Ortak Vatan Fikirlenmesi tecrit ile tehdit altındadır. Barış süreçleri İstanbul masonları ve Merkezi İsrail tarafından Türklerin ve Kürtlerin ortak çözüm dinamiği oluşturmasını tehlikeli bulmuş Gladyo tüm hükümet ve bürokrasi dinamiklerini felç etmiştir. Barış sürecini imhaya götüren dinamikler 15 Temmuz sürecini ortaya çıkarmışlardır.

Mana ile…

24 Haziran seçimleri bu yönden çok öğretici bir durum olmuştur. Lakin seçimlerde Halk iradesi korunamamış. Tüm muhalefetin önüne 5 yıllık bir bekle gör, senin de payın görülecek iknasına gidilmiştir. Ya gönüllü ya da zorla. Türkiye Demokrasi  gelişimi açısından bir adım ileri, iki adım geri taktiği devrededir. Türkiye İstanbul merkezli Finans kapitalin güdümünde yürümek zorunda bırakılacaktır. Lakin hemen seçim sonrası CHP, Muharrem İnceye verilen vaat üzerinden iç karmaşaya sürüklenmiştir. Hedef sürecin tartışılma ve olgunlaşma dinamiklerini engllemek darbe ve ekonomik krizden medet uman muhalefet dinamiğini canlı tutmak, halkın özgüven kırılması ile mücadele ve demokrasiyi olgunlaştırma gücünü kırmak. Sokak ise muhalif dinamiklerden çok daha deneyimlidir. Halk çok başarılıdır. Halkta  Karşıtlığın çoğu oyalama taktiğidir. Lakin muhalefet devleti ikna edememiştir. Seçim sürecinde Mustafa Kemali daha iyi anlamış olan sosyal demokrat halk, partiler üstü bir dayanışmaya girmiştir. Aynı refleks Kürtler ve Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, Hakikatçi Müslümanlar, Sol Komüncüler açısından da bu yönde şekillenmiştir. Lakin İdeolojik Türklüğe İslamı araçsallaştıran Muktedir yapı da şunu iyi bilmelidir. Bu durum 5 yıllık bir ikame sürecidir. Halkın makul yaklaşımı düşünülen derin iç çatışmayı engellemiştir. Güvenlik ile engellenebilecek bir süreç değildir bu tek başına. Masonik formasyon bu süreci işletmektedir. Şimdi etrafına güvenmeyen ve giderek içe kapatılacak, en son kertede hırslarına kurban edilecek , kendi içinde tasfiyesini tamamlamış iktidar her iş için evladır. Cendere İktidar şahsında Lozan’ın yüzüncü yılında İsmet İnönünün teslimi gibi bir teslim alma sürecini şekillendirmek istemektedir.

  1. Türkiye Demokratik olgunlaşması açısından Mustafa Kemalin İdeolojik Türklüğe kurban edilmeden Anadoluluk ve Ortak Vatan ruhu ile yeniden değerler silsilesine Tarihle yüzleşerek kavuşması ile olacaktır. Misaki Milli ve I. T.B.M.M ruhu ile tarihsel bağları halklarla kurulmuş bir gelecek tahayyülü oluşturmalıdır. CHP Ortanın sağı çizgisinden derhal vazgeçmeli. Mustafa Kemali boğan İdeolojik Türklük baskısından derhal kurtulmalıdır. Muharrem İnce halk için daha çok çalışmalıdır. Kendisinden istenen itibarsız bir CHP olmasa gerektir. Ya da mason ruhlu Baykal tarikatçılığı değildir. İncenin Yöntem hataları akıl hocalarındandır. Baykal kiliği iyi anlaşılmalı ve köklüdür. Başarısız Muhalefet yaklaşımı ve söylemi kör tavuğun gıdıklamasıdır ancak. Tilkiye ikrar vermiş horozun talihsizliği olur ancak bu durum. Halkın ruhu güçlüdür. Zeybeğe dururken bunu hissetmiştir kendiside, halaya durduğunda Diyarbakırın nasıl gülümsediğini de. Alevi Halkları Kılıçdaroğlunu itibarsızlaştırmaya müsade etmeyeceklerdir. Etmemelidir de bu durum belediye ihalecisi Alevilerin düşündüğü gibi bir sahiplenme değil. Hakk olanda ısrar meselesidir. Bu itibarsızlık her alanda itibarsızlığa dönüştürülür. Bir Alevi partisi çıkarmak isteyenlere ise bu dönem için bu kozu, çektiklerinden deneyim kazanan Alevi siyasetçiler fırsat vermeyeceklerdir. CHP de değişim Mustafa Kemalin İdeolojik Türklükten kurtarılmış evrensel değerleri üzerine I. T.B.M.M süreci ve 1921 anayasası esas alınarak Halkların birlikteliği ilkesi ile Ortak Vatanda, barış ve sevgi ile birbirine bağlı Anadolu Halklar gerçeği ruhunun güçlü bir birlik içerisinde açığa çıkmasıdır. Gerisi nafiledir. İncede tüm dinamikleri ile CHP de itibarlı bir sürece ancak ikna olmalı ve işletmelidir.
  2. İktidar büyük bir risk almıştır. Lakin perspektif olarak elinde bir açık ideolojik formasyon yoktur. Kürt düşmanlığı üzerinden bir ümmetçi bütünlük oluşturulamaz. Ümmet Filistinde hergün tüm değerleri ile aşağılanmakta ve sarf edilen beylik sözler fezada müslümanlar için kin ve düşmanlık dışında bir sonuç doğurmamakta. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine verilen bakanlıklar ile bir saray tecridine doğru gitmektedir. Lakin Ekonomi bakanlığı aileye bırakılmıştır. Bu durum en güçlü darbenin buradan işletileceğini açık etmektedir. Lakin Bürokrasi üç bakanlığı ideolojik olarak almıştır. Milli Eğitim, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları kendine bağlı düşünülmesin. Sistem inşası bir suça bulaştırma modeli olarak tekrar kurban belirlemiştir. Ağustos dönemi İrana yapılacak kismi hamle üzerinden, Türkiye de ekonomik cendereye alınacaktır. Ekonomik olarak Arap Sermayesinden beklenen sıcak para sürekli değildir. Bunun tüm Ahlaki ve Ekonomik bunalımı İktidara fatura edilecektir. İktidar ise 15 Temmuz ile önüne açılmış süreci uzun erimli bir inşa gibi okumakta bu temel hatadır.Mülteciler üzerinden yapılan ekonomik girdi artık çok sınırlıdır. Suriye, Rusyanında onayı ile Kürtlerle bir anlaşma sürecini işletecektir. Burada Türkiye Efrin, Azez, İdlib üzerinden yaptığı girişim çok hızlı iç dinamiklerin hareketi ile Türkiye işgalci konumda Dünyanın ısrarlı yaklaşımları ile alanı terk etmek zorunda kalacaktır.Enveri çıkışlar ile İrana karşı açılan cephe hüsranla sonuçlanması işten bile değildir. İstihbari Kürtlerle suya yazılmış anlaşmalar bu süreci yönetmek için yeterli değildir. İsraile ırkçı demek Filistinde sorunu çözmediği gibi Dünya içinde Kürtlere yaklaşım açısından inandırıcılığı kalmamış bir poltik çıkıştır. Müslümanlar arasında bir sempati süreci oluşsa da kapsamlı bir yönelimde hızlıca dağılır. ÖSO gibi parçalı örgütlenmeler sahada rolünü korumak bakımından yeterli değildir.( Lakin ilk çatlağını İdlibte verecektir.) Özgüvenli strateji ilişki kurmak ve taşımak konusunda tabulu yaklaşmakta derin hatalara düşmekte ve düşürmektedir. Halka işlenen güç sarhoşluğu kısa vadeli muharebe kazandırsada uzun vadede hüsrana dönüşebilme riskini güçlü barındırmaktadır. Sürekli terörizm yaklaşımı Devlet dinamiğini, hukuki işleyişini de terörize etmektedir. Bu durumu ancak İslamın Hakikat değerleri ile ilişkiye açık, toplumsal barışı önüne koyan açık fikirli yaklaşım zaiyatı azaltabilir. MHP’ye güvenerek yol yürümek. Yarın dımdızlak ortada kaldığında bir tekmeyi de ondan yemek anlamına gelir. Örnekleri, Türkiye demokrasi tarihinde çoktur.
  3. Millet ittifakı içerisinde İYİ parti yaptığı çıkışı besleyerek ve mesnetlendirerek Akşener ile devam etmek zorundadır. Perspektif yetersizliği ile hedef gösterilmekte patinin ismi perspektifi için yeterlidir. Farklı liberal sağ düşünen kimlikleri biraraya getiren ve Türkiye Halklarının tarihle yüzleşen açık fikirli yaklaşımı, Türkmen geleneğin onurlu duruşu temel perspektif olarak ısrarla işletilmeli. İktidara yanaşan hal imhadan başka bir durum değildir. Israrlı olunur ise Mhp dağılır. Gevşetirse kimseyi ikna edemez. İyi Parti Dağılır. Saadet Partisi Hakikatçi Müslümanları yeni bir lider çıkararak biraraya getirmek zorundadır. Bunu altyapısı var fakat cesareti yok. Yerel seçimler önemli ortaklaşmalar için güçlü zemindir.
  4. Tecrit edilmek istenen fakat Halkın ısrarı ile Türkiye Demokratik Siyasetin önemli aktörü Hdp. Türkiye Halklar dinamiğini politik hatta ifedesini güçlendirirken. Sol komüncülerin ve İslam komüncülerini ortak noktada biraraya getirme gücünü göstermiştir. Bu süreci taçlandırmada Alevilerin, Kürtlerin, Ötekilerin iradi duruşu belirleyici olmuştur. Fakat, politik iç sıkışmışlık siyaset yapamamayı dayatmakta. Sürekli sokağa yöneleceğiz yaklaşımı, sokaktan uzak duracağız kurumsallaşmasına gitme tehlikesi de barındırmaktadır.  İdeolojik Türklük tarafından tecrit altına alınmıştır. Fakat; bu süreci Dünyaya anlatmakta pasif kalınmakta.Keskin sözlerle doğrucu Ahmet yaklaşımları iç rahatlatmaktan başka sonuç vermemektedir. Bu durum dünyaya Türkiye emekçilerinin, Kürt halkını yeteri kadar anlatamadığı gibi, Türkiye halklarının zihninde işletilmiş düşmanlığı da kıramamaktadır.Ekonomi Politiği sendikacılıkla yürütemezsiniz. Bütünlüklü üretici zihniyeti anlatmak ve uygulamak sokağı yaklaştırır. Yoksa kürtlerin kültürel hakları basitliğine düşmek tehlikelidir. Kürtlerin yönetim ve Ortak vatan ısrarı vardır. HDP Dünya ile ilişkiler temelinde ve İç siyasettte ortaklaşmaları güçlendirecek Muhalefetinde temsilinin eşit olduğu güçlü komisyonlarla  Dünya ülkelerini, Ortadoğudan başlayarak ziyaretler gerçekleştirmeli tahayyüllerini anlatmalı ve ortaklaşmalıdır. Millet ittifakını CHP başta olmak üzere yerel seçimlerde ortak hareket etmek konusunda cesaretlendirmelidir. Düşünce de meşruluk, eylemde meşruluğu harekete geçirecektir. Düşman siyaseti Muktedirlerin işidir. Diyalog ve yol bulma yaklaşımı Halkların Diplomasi dilini çözümlemişlerim ısrarlı işi olsa gerektir.

Bu yüzyılda biz Alevilere düşen ise konuşulmayacağı konuşmak için Meydan kurmaktır. Her zülmü gördük ama sır edip, zehri bal etmeyi de Yol ahlakı ile Hakk bildik. Hakk söyleyip, Hakça yaşayacağız. Gerisi dernekçilik yapıp kendini kandırmaktır. Zaman bize gösterdi ki. Ölüm istemek en son kendi kefenini biçmek demek olur. Hakk Deryasında cümle varlık ile yaşamak Hakkın Emri Rızası olsa gerektir. Aşk İle…

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
mersin escort | eskişehir escort | mersin bayan escort
şişli escort

istanbul escortistanbul escort

izmir escortbursa escort