Ana Sayfa Bülent Felekoğlu Alevi – Bektaşi Çalıştayı Üzerine

Alevi – Bektaşi Çalıştayı Üzerine

115 views

Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle…

Tora Heq Cem u Civate, Kes Be Kesi Nabe, Kes Bekes Ji Nine

                                                                                      Ape Kekil

Cem ve Civat Külli Hakk’tır, Kimse Kimsesiz Olamaz, Kimse Kimsesiz de Değildir..

                                                                                                                Kekil Amca

   Hakk ondan(Kekil Amca) razı olsun kemalet sırrını bizlere pay ettiği için. 9-10-11 Alevi çalıştayına Tarihçi – Yazar sıfatımızla davet edildiğimiz de memnuyetle kabul ettik. Çalıştay tarihi yaklaştıkça bu zulmat günlerde bir umut olması dileği bende giderek heyecana dönüyordu. Tarih (Yol) masasına uygun görülmüş ve bunun için önceden katkı olması babında Hakk Yol Alevi Toplumunun ve Yol Dustürünun Zamana(Tarihe) yaklaşımını özetleyen bir yazı kaleme aldım. Deryadan Damlaya, Damladan Deryaya Misali. Katılımcılar arasında görmeyi umduğumuz bazı arkadaşların olmaması bizleri üzse de hazırlık sekreteryasının işine pek karışmak istemedik. Bu çalışmaların zorluğu açıktır. 140’ın üzerinde bir katılımcı listesi ve organizasyonu meşakatli bir iştir. Bizde naçizane işlerini zorlaştırmak istemedik fakat serzenişte bulunduk. Hakk Hizmetlerini kabul etsin.

Gün gelip çattı. Çalıştayın yapılacağı Tahtacı diyarı, sırtını Kaz Dağlarına dayayan Edremit’e vardık. Yolda keyifli sohbetlerle. Uzun süredir Alevi toplumunda ve kurumlarında hizmet eden canlarla sohbetler ettik. Sıcak karşılaşmalara da tanık olduk birbirini uzun zamandır görmeyen dostlar ve Avrupadan gelen canlar ile de muhabbet ettik. Benim gibi Alevi olup ama kurumsal çalışmalarda yeni sayılabilecek biri için önemli bir karşılaşmaydı. Güçlü deneyimler edindim kendi adıma. Bu karanlık dönemde Alevi aydınlar, yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler  ve kurum yöneticileri ile bir arada bir umut, bir çerağ uyandırmak kıymetli oldu.

Bunun yanında çalıştayı bütünlüklü değerlendirecek olur isek;

  • Tahtacı Alevilerin Dokuz köyünün olduğu bölgede temsiliyetleri tüm köylere bir elma götürülerek davet edilmeleri çalıştayın ruhunu güçlendirecekti. Bir deneyim olarak hafızalarımıza kaydedilmeli. Yerel katılımcılar alanın ruhunu taşımak açısından önemlidir.
  • Çalıştay katılımcılarının değerlendirme, paylaşım ve hazırlanan sunumlar nitelik olarak başarılı ve toplumsal kaygıları doğru anlayıp, yorumlamaya, aktarmaya dönüktü. Bu durum çalıştayın ruhunu karşılayan bir durumdu.
  • Agresif yaklaşımlar yılların birikiminin ve alışkanlıklarının bir sonucu gibi durmakta idi. Uzun yılların reddiyetçi egemen yaklaşımlarına karşı hattı çizmek isteyen Alevi İnanç mensupları ve dostları bir travmanın açığa vurması gibiydi. Baskı yaratan asimilasyon ve imha yaklaşımlarına karşı sanırım Alevi toplumu her bireyinde bile bir kendine göre karşı çıkış örgütlemiş. Bu durum kurulan her cümlenin Devrimsel arzularla kurulmasını anlaşılır yapıyor. Her Alevi kurduğu cümlenin ya da iddianın ya da Hakikatin hemen benimsenmesini istiyor. Herkes kendi doğrusu ile yürürken, ortak aklın kausu, heyecanı açık karşımızda duruyordu. En büyük meselemiz demokratik toplumsal kültürümüzle bu kausu olgunlaştırmak ve ortak mücadele hattı geliştirmek. Bu görev Hakk Yol Alevi Halkları için temel yaklaşım olarak büyük bir olgunlukla yürütülmeli. Lakin Taslak Çalıştayı bu duruma gücü yettiğince hizmet etmeye çalıştı. Anlamlıdır.
  • Çalıştaydaki bu agresif tutumlar çalıştay katılımcıları dışında kamuoyundan gelen eleştirilerde de açık görüldü. Kurumsal karalamalar da dahil. Naçizane önerimiz kurulacak her cümlenin Alevi İnacına ve Halklarına mal olduğu, dışarıdan da Alevilerin bu tür çalışmlalarının gözlendiği bu gözler önünde, her kurulan cümlenin üzerinde iki defa düşünmek gerektiğini tüm canların akla yorması. Aksi hali kendi itibarımızla birlikte Alevi Halkların itibarını yitirdiği gerçeğidir. Yer bilmek, yer vermenin, yer bulmanın temel düsturu olsa gerektir.
  • Çalıştay kurumsal ve toplumsal dağınıklığımızın olduğu bir zamanda gelecek yol yürümelerimiz için bir Çerağ uyandırmıştır.Lakin süreç Alevi olmak ile Alevi gibi yaşamak arasında bütünlüklü çelişkinin de açığa çıktığı bir dönemdir. Bu nedenle netleşmelerin, örgütlenme, toplumsal ikrarlaşmaya dönük yol düsturları ile çözümlemeler yapmanın kausu da yaşandı. Genel kanaat Alevi Yol Düsturlarına göre yatay örgütlenmenin önemi ve bu örgütlenme tarzlarının Alevi Yol Düsturlarına sadık kalınarak bürokratikliğin verdiği siyasetçilikten sıyrılarak, Hakk Yol Aleviğin Ekonomi-Politiğinin işletilmesi önemle vurgulandı. Çünkü; her kullandığımız kavram Hakkına uygun işletilmediği zaman topluma mal olan asimilasyona neden olduğu da açıktır. Örneğin dernek üyelik ilişkisinin bürokratik bir zorunluluktan çıkarılarak ikrarlı bir gönüllüğünün esas alınması ve üye olma kriterinin ikrara bağlanmasına dönük öneriler önemlidir.
  • Yapılan bazı eleştirilerin insaf sınırlarını da aşmakta bu nedenle eleştirilerde daha düsturlu olmak önemlidir. Fakat Alevi-Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı( İnanç Kurulu Başkanı kavramsal olarak zayıf bir bürokratik kavram olmuştur9 sayın Hüseyin Güzelgül Pir’in katılımcı hazirondan ayrılması. Biz tüm katılımcılar açısından bir eksikliktir. İşi sadece organize eden arkadaşların omuzuna bırakmak doğru değildir. Lakin yaklaşım çalıştayı bölmeye çalışan bir görünüme sokulması. Hem Pirimiz, hem de biz katılımcılar açısından güzel bir görüntü olmamıştır. İnanç Önderi Pirimizi önünde siper olup eleştirilerini dinleme gücü tüm hazironun sorumluluğudur. Organize den canlarımızın düştüğü zar durum hepimizin sorumluluğudur.
  • Alevi – Bektaşi Birlik Çalıştayı eksikleri ile birlikte anlamlıdır. Lakin 12 masada sürece değerli perspektifler açığa çıkmıştır. Deneyim kazandırmıştır. Basın alanında ki eksik de sadece bizim değil Nehak zihniyetin basınımıza dönük kapatma ve tutuklama oprerasyonlarının bir sonucudur. Savaşa Alevi Halkların savaşa yaklaşımlarını açığa çıkaran sonuç bildirgesi döneme dönük cevabımızı da kamuoyu ile paylaşmak Türkiye Halklarına, gelecek arzumuza ve nasıl yaşamalıya dönük anlamlı bir çıkış olmuştur.

Xızır Yardımcımızdır. Aşk ile…