Ana Sayfa Forum Alevilikte Lokma… – Pir Sefa Öztürk

Alevilikte Lokma… – Pir Sefa Öztürk

115 views

Lokma bir seferde yutulacak yiyecektir tanımlarda…Basit ve kolay bir tanımlama…Zorluk, Alevilerin lokmaya maddi ve manevi bir anlam yüklemisinden kaynaklanıyor…Birinci tanımlama helal olacak , alın teriyle , canın emeği ile kazandığı yiyecek olacak…İkincisi lokmayı paylaşanların rızalığını alacak ve üçüncüsü mütşit gülbenk okuyacakki kudret lokması olsun…

Helal lokma bir ürünün üretim safhasından tüketim safhasına, aş olarak sofraya koyulmasına kadar geçen süreçte hilesiz olmasını gerektirmektedir…Bir buğday tanesiyse bile rızalık tarlasına ekilecek, hasatında, un olmasında, ekmek olmasında hile ve hurda olmayacak…Paylaşan canlar bir lokma paylaşmayacak sadece, alın terini, emeği, barışı (lokma rızaya bağlıdır) paylaşacak…Bu bile ülke ekonomisini sorgulanması için önemli bir sebeptir…Helal lokmayı savunmak , talan kültürüne karşı durmayıda gerektirir…En kutsal kazanç, alın teriyle kazanılandır, en kutsal paylaşımda gönül rızasıyla paylaşılandır…Hile ve hurda yoluyla elde edilen her maddiyat haramdır…Alevilik, lokma bilincinin olgunlaşmasını gerekli görür, çünkü; haramı ve helali birbirinden ayırmak gerekir…

Lokma aynı zamanda toplumsal barışada katkı sağlar…Rızalık meydanında lokma sahibinin ve paylaşanların birbirinden razı olmaları gerekir…Küskünler rızalık almadan lokmadan yiyemezler…

Dert toplumsal huzursuzluğun yarattığı bir durumdur…Barışı sağlayan Alevi lokması dertlere deva ,hastalarada şifadır…

Mürşitin gükbengiyle birlikte lokma kutsaliyet kazanarak kudret lokmasına dönüşür…

Her insana nasip olmaz kudret lokması…

Lokmalar izzeti dergâhta kabul olsun..

Hak erenleri yoldaşınız olsun…

Aşkile….