Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi’nin Nefesi İle…

Yol Hakk’ın Emri Rızası’na revan olmaktır.
Hakk cümlesi ile nurdur, darına kurt olan, kendine yar olamaz.
Eğer Hak Yol Alevi erkanında can canına doğru ise, Pirini, Mürşidini, Ocağını, soyunu, sopunu, dilini biliyor ve bilip inkara durmuyor ise Yol onu çarka alır. Nerde bulunuyorsa orda nur saçmasına vesile olur. 07 – 08 Ekim Akçay’da bir çalıştay yapıldı. Niyetin nur olması Hakk’tan dileğimizdir. Yol evladı olarak da özüne sahip çıkmak ve kendimizce Yol diliyle Hakk olanı söylemek görevimizdir.

Derdimiz çoktur. Yolda cümlelerimiz büyüktür, nedeni ise bedelimizin büyük olmasındandır. En zulumat zamanlarda Hakİkati söyleme cesareti büyük söz söyletmiştir.
Çalıştay Hak Yol Aleviliğin popüler sorunlarına sistemin çeperinden dokunduktan sonra ki bunu Kuranı Zişan değerlerini, Muhammet Mustafa değerlerini saptırarak İslamın süfyani kılıcını ardından çıkarmıştır. Son 10 yıldır Hak Yol Aleviliği sadece 1500 yıllık değerler çeperinden yorumlamak, bu şekilde iktidardan yararlanmanın araçlarını açığa çıkarmak genel bir tarz haline gelmiştir. Evet Kur’an-ı kerim Hakikat sürekleri devamcısıdır. Nübüvvet silsilesi bakımından son kelamdır. Hak Yol Alevilik Nübüvvetin(Peygamberlik) aktardığı Hakk kelamını Velayet nuru ile taşır. Tüm silsile hakikattir. Yola düşen Velayet nuru ile hakikati Nehak sapmalara karşı, Hakk’ın Emri Rızası çeperinde Xızır Hikmeti ile korumaktır. Cebraile ilk hikmeti birleyen kendini bil, Hakk’ı bilirsin kelamı. Hakk’ın tüm nur cemallerine sirayet etmelidir. Karşı durduğumuz 20 bine yakın beyit yazdığımız, sazımıza temren, dilimize kement ettiğimiz şudur. Hakk’ın Kelamı ile Nehak’ın gizlediği nefis cemalini cümle canın üzerinde emir ilan etmesine karşıdır. Evrende ilk gayretten beri sürek böyle işlemiştir. Xızır süreklerde Hakk nurunda ve hakikat kelamında gerçeği birleyen dondadır. Hiçbir Nübüvvet kelamı Xızır nuru olmadan Hakk cemali ve canı ile birlenemez. Bu vesile ile Hak Yol Aleviler Kal u Bele’den beri yolun varlığından kelam eder.
Bu mana ile;

Yapılan çalıştay içinde Nehaklık barındırır. Kasıt barındırır. Türkmen Alevilerin soylarının Hakk Yol’da nurlu duruşlarını açığa çıkarıp cümle can ile ortak yaşamı güçlendirmek amacı güdüyor olsa Hakk Eyvallah derdik. Fakat niyet başka Hakk Yol Alevi Halklarından Kürt Alevilerin inkarı üzerinden kendine çeper biçmiştir. Bu vesile ile bir Raber pratiğidir. 100 yıldır soyumuzu, boyumuzu, dilimizi, duamızı kurutan bir çizgidedir. Ülüleşip kadın, çoluk, çocuk, doğa katliamını meşru gören, Jiyar, Diyarlarımız talan edip bizi hafızasız bırakmak isteyen Nehak uşaklığından başka bir hal değildir. İsa Nebi’yi çarmıha götürenlerin, Muhammet Mustafa’yı taşlayan Süfyan donluların, Aliyel Murtezayı sırtından bıçaklayan soysuzun, Pir Hüseyin’i Kerbela da hanesi ile katleden Yezid kılıçların sahipleri, Pir Sultan Dergahında Yolumuza düşüp Pirimizi asan Hınzır donlu, Dersimde Alişer’i, Zarife Ana’yı katleden Raber donlulardır. Türklüğün kadim paylaşımları ve değerleri Baba İshak nurundadır, Hacı Bektaş Veli donundadır. Köroğlunun, Dadaloğlunun donundadır. Devşirme donlarda değil. Hak Yol Süreğinde canfeda erkan sürmüşlerdir. En iyi bu direnci Dedekarkın Ocağı bilir. Ocağımıza düşen görev içindeki kurtları Yoldan düşürmektir. Tüm Ocaklarımız uykudan uyanmalı artık yola sahip çıkmalıdır. Ocağını gösterip yolumuza ihanet eden devşirmeler türemektedir. Yakındır bizleri yolumuzun evlatları ile katledeceklerdir yoksa. Bize mektubat okutarak terbiye edecekler yoksa. Tüm mektubatı Şems donunda Mevlana’ya yaktırmışken. Türkmen Alevi Ocaklar derhal müdahale etmelidir, bu yol bilmezlere. Soyuna, boyuna sahip çıkmalıdır. Bizim coğrafyamız Mezopotamyadan, Türkistana, Avrupaya kadar bir coğrafyadır. Tüm bayraklar kendi donlarında temsildir. Bizler cümlesi ile yaşamaktayız. Ne birine aitiz ne de tabiyiz. Cümlesi bize Nehaklık etmektedir. Hakk’ın Emri Rızası ile Alemin tüm renklerinde, cümlesinin rızalığı için Hak Yolda gayret halindeyiz. Çünkü cümlesi Hakk’ın cemalidir. Nehak olmadığı sürece. 72 nura niyaz ederiz. Hakk’ın Emri Rızasını çiğnemediği sürece. Neseb dediğin canın soyu, boyudur. Alemde ki rengidir bizce de eyvallahtır. Horasandan geldik Türküz yorumları sözünü söylememiz için ne kadar ırzımıza geçildiğini anlatmaktan yorulduk artık. Ülkenin Cumhurbaşkanı bile kabul etmişken. Birde hünermiş gibi devşirme akıl bu durumu da Tarihsel bir doğru sanar ırzına geçilmenin acı beyazlık özentisini, nefis pınarlarından beslenirken söylüyor tekrar, tekrar. Ayıptır, Günahtır, Zulümdür.

Pirlerimize, Ocaklarımıza çağrımızdır. Bu talana dur demeliyiz. Yarın bunlar herbirimizi hedef gösterecek, Hınzırlarla yaptığı ortaklıkla zindanlarına atacak ya da Raber gibi katliamlarına ortak olacaklardır. Hak Yol Aleviliği Ana Irmak olma özelliğinden sıyırarak coğrafyasını daraltmak ve tarikata dönüştürerek kurban etmek niyatindedirler. Eğer ki mesele tarikat olmak idi ise Cemimizin, Lokmamımızın, Pirimizin, Anamızın, Semahımızın ve 20 bine yakın beyitin ne anlamı var. Herbiri şerh deildiğinde Dünya kütüphanelerini dolduracak kadar iken. Gelin her birinin minaresinde çıkarına göre, coğrafyasına göre hergün Muhammet Mustafanın, İsa Mesihin, Musa Nebinin değerlerinin talan edildiği alanlara gidelim. Hakk heryer de Hakk’tır. Nehak heryerde Nehaktır.Böyle değil ise. Ocaklarımıza sorar Talip, bunca zülmü bize neden reva görüyorsunuz diye. Madem mesele bir tarikat olmak ise. Bu etkinliğe katılan canlar gelin bu hatadan vazgeçin, Türklüğün değerlerini devşirme Raberlerden önce, soyu devşirmeler eliyle kırılmış Karaman boyunun evlatları yörükler, Tahtacılar, Güvenç Abdallar, Hubyarlar gelin Baba İshakın evlatları özünüze sahip çıkın. Bu Raberler bizlerin gözlerine bakarak Dımdım Kalesinde Farslarla bir olup katlettiler. Pir Seyit Rıza’nın boynundaki ipi tutanlardır. Bunların vereceği mürvet ancak kılıcını bileyen cellatın merhameti kadardır.

Sözümüz Hakk Yola hizmet içindir. Eksiği hanemize, Gerçeği Hakk Yolda Nura Yazıla. Nehak Kör Ola, Hakk Cana Derman, Xızır Gerçeğe Sır Ola…