Yaşanmış bir hikayeye tanıklık etmemize yardımcı olan Barok tarzının önde gelen isimlerinden ressam Peter Paul Rubens’in 1635’te yaptığı tabloda cezaevinde olan babası Cimon’u ölümden kurtarmak için her gün kendi sütüyle besleyen Pero’yu yansıtır. Cimon’un ve kızı Pero’dan oldukça etkilenen dönemin ünlü ressamı Peter Paul Rebers, o anı gerçek veya rivayet olduğuna bakmaksızın tuvaline yansıtarak ölümsüzleştirir. Cimon adında cezalandırılan yaşlı bir adam ile kızı Pero’dan etkilenilerek yapılmış tablo, oldukça dikkat çekmekte. Elleri arkadan bağlanmış yaşlı bir tutuklu ve onu emziren genç bir kadının resmedildiği tabloda, rivayete göre dönemin iktidarı tarafından bir şeyleri itiraf ettirmek üzere, Cimon adında kumaş tüccarı yaşlı bir adam açlığa mahkum edilir. Rivayet ve gerçeğin ne olduğu tartışmalı da olsa, Pero’nun babasına duyduğu sevgi dönemin ressamı Peter Paul Rebers’e ilham kaynağı olur.