Pazarcık’ın en büyük köyü Rîvon’dur. Toplam nüfusu 34 bin. Kapladığı alan ise 85 bin dönüme tekabül ediyor.

37 mezrası olan köyde, 200 bine yakın fıstık ağacı var.

Rîvon köyü Alevilik açısından da enteresan. Köy coğrafyası içinde tam 18 Alevi ziyareti bulunuyor.

Yine arkeolojik alanları da çok olan köyde, kayadan oyma onlarca mağara ve futbol sahası büyüklüğünde geçmiş zamanlardan kalma sarnıçlar var.

Antep’e yoğun bir göç veren Rîvon, şehirdeki en önemli elbise imalathanelerini işletiyor.

Rîvon Mezralarının Listesi

 1. Baktoşon 2. Camikon 3. Conon                4. Çaqon
 2. Gunde Alife 6. Gunde Xocayî Ano 7. Gundî Cixe          8. Gundî Çolêx
 3. Gundî Deva 10. Gundî Gurde 11. Gundî Horik          12. Gundî Karte
 4. Gundî Kare 14. Gundî Karre 15. Gundî Kindir          16. Gundî Miste
 5. Gundî Ore 18. Gundî Pone 19. Gundî Sile          20. Gundî Xinde
 6. Gundî Xoyle 22. Gurraşon 23. Hurkon            24. Karton
 7. Mozikon 26. Murikon 27. Ollakoron          28. Owlix
 8. Ponon 30. Tokûşon 31. Qaragol            32. Quliyon
 9. Qosarûton 34. Quron 35. Xalakoron          36. Uzunçarşı
 10. Zorbûn

Rîvon’daki Ziyaretler

 1. Ercos Ziyareti 2. Karadada Ziyareti 3. Kuru Ziyaret
 2. Omaxli Ziyareti 5. Yıldız Ziyareti 6. Tonon Ziyareti
 3. Ziyoratê Xille 8. Ziyoratê Gollê Raşik 9. Veyis Efendi Ziyareti
 4. Kolkî Haydon 11. Kunê Bê 12. Dorê Ziyorate
 5. Gurbuz Dada 14. Ziyoratê Sayde 15. Ziyoratê Zöri
 6. Karacaoğlan 17. Ziyoratê Gore 18. Ziyoratê Çopike

Kitapta Neler Olacak?

Arkadaşım Sadık Bakırdağ ile birlikte Rîvon üzerine bir kitap hazırlıyoruz. Sadık, Rîvon’un Gundî Xinde mezrasından.

Kitapta Rîvon’un mezraları tek tek tanıtılacak. Mezralar; mevkileri, öyküleri, dengbêjleri, ilginç portreleri, tarihi ve arkeolojik alanları, göç ve ekonomisi ile anlatılacak.

Yine ziyaretler de tek tek resimleri ve öyküleriyle tanıtılacak.

Fıstık, Antep’in adıyla bilinir ama Rîvon önemli bir fıstık deposudur. Kitapta fıstık kültürü ve köydeki önemi özel bir yer alacak.

Neden Kitaplaştırılıyor?

Pazarcıklılar olarak göç veren bir toplumuz. Yazılmadığı zaman kültürümüz yok olmakla karşı karşıya kalır.

Yazmak her açıdan gereklidir. Sen bir ziyareti kerametleriyle anlatırsın, bir Alevi televizyonu gider onun belgeselini çeker. İnancın belgelenmiş olur.

Sen tarihi sarnıçları, ev şeklinde yapılan mağaları yazarsın; bir arkeolog oranın tarihini ortaya çıkartır.

Sen köye ilişkin bir öykü anlatırsın, bir sanatçı etkilenir ve onun şarkısını yapar. İnsanı manevi olarak doyurur.

Sen Rîvon dağlarındaki binbir çeşit otu, çiçeği, ağacı, canlıyı yazarsın; başkası onları ekonomiye çevirir.

Sen köyde söylenen ama youtube, google, CD ve kasetlerde olmayan şarkıları derlersin; sanatçılar onları okur.

Yazmak her yönüyle gereklidir. Hele biz Kürdler olunca yazmak zorunludur.