Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB), 26-29 Mayıs’taki 9. yıllık konferansının sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, “Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı Suriye ve Irak’ta kendi iradesi ve kimliğiyle bir statüye adım adım kavuşmaktadır. Bethnahrin’de halkların özgürlük direnişi büyüdükçe IŞİD ve onun destekçileri de yenilgiye uğramaktadır. Böylece Ortadoğu halkları üzerindeki tek tipçi karanlık sistemlerin sonu yaklaşmakta ve halklar etnik, dinsel gruplar kendi kendilerini yönetme imkanlarına kavuşmaktadırlar” diye kaydedildi.

Bildirgede, alınan bazı kararlar şöyle: “Halkımızın üzerindeki inkâr ve köleleştirme siyasetine karşı mücadele vererek her platformda temsil etmek. Halkımızın Suriye ve Irak’ta kendini yönetebilme ve diğer halklarla eşit bir konuma gelmesi için, ulusal bir statünün elde edilmesi için her alanda mücadele vermek. Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkımızın isim, mezhep, bölge ayrımı yapmadan bütün parti örgüt ve kurumlarıyla ulusal birlik temelinde ve ortak hedefler doğrultusunda adımlar atmak. Komşu halklarla ortak ve eşit haklara dayalı bir yaşam için ittifaklar kurup geliştirmek. IŞİD’e karşı verilen savaşta Kürt, Arap ile diğer halklarla kurulan cepheyi güçlendirmek ve uluslararası koalisyonla koordinasyon ve ittifak içinde olmak.”