Toros dağlarının eteklerine yaslanmış, Alevi köyü olarak tek kalmış Kızılkaya köylüleri Yeni Dünya Derneği kurdu. PİRHA’ya konuşan köylüler, kolektif bakışın ve komün yaşamın bir örneğini büyütmeye çalışacaklarını ifade etti.

Tekçiliğin, özel mülkiyetin, paranın dünyamızı ele geçirdiği ya da geçirmeye çalıştığı bir zamanda, paranın, statünün, ilişkilere hükmetmediği Kızılkaya köyünde köylüler tarafından Yeni Dünya Derneği kuruldu. Kuruluşunu renkli bir açılışla yapan köylülere, sanatçılardan, doğa gezginlerine kadar bir çok kesimden destek verildi.

PİRHA’ya konuşan Kızılkaya köyünden Hüseyin Kara, oluşturdukları alanlarda sömürüye dayalı bir ilişkinin kurulmadığını, her katılanın emeği ile kendini var ettiği bir sürecin olduğunu belirtti. Derneğe emek veren bir diğer isim olan Nursel Demir, Kızılkaya köyünde birlikte yaşamayı öğrendiklerini belirterek, öğrendiklerimizi de uyguluyoruz dedi. Özel mülkiyeti yaşamlarına sokmadıklarını, emek veren herkesin burada yeri olduğunu ifade eden Nursel, “kıskaç altına alınmış dünyamıza karşı yeni bir dünya kurduk” dedi.

Şarkıların her dilden söylendiği açılışta, mengi, halay ve Kafkas halk dansları oyunları oynandı.

Diren Keser/Pirha