PAYLAŞ

Aleviler yüzyıllardır bitmez tükenmez baskı ve zulümlere karşı içlerinde bir güvenlik kalkanı kurdular bu güvenlik kalkanı “Takiye”midir yoksa İnsan-doğa, insan-toplum ilişkilerinin en sahici, en duru en bozulmamış halimidir ona bakmak gerekir.

Kendi özüne yabancılaşmanın yıkıcı etkisini durdurmak için sınırsız ve sınıfsız yaşayarak, tüm farklı inanç ve kültürlerin kurtarıcı oldular. Doğanın ve toprağın içinde kardeşçe yaşadılar. Yani sıradanlık içinde muhteşem bir ahlak anlayışı ve Hz Hüseyninin onurlu duruşuyla yaşama tutunarak sahici sevgide birleştiler

Bu nedenle Tarihsel, inançsal ve sosyolojik olarak farklı kimliklerle var olan Aleviler ( Bektaşi, Kızılbaş, Tahtacı, Hubyar, Nusayri) tek bir isim altında homojenleştirmek kesinlikle yanlıştır. Bu anlayış “yol bir sürek bin birdir” felsefisine ihanettir. Örneğin Nusayri kardeşlerimizin değerlerine baktığımızda sufi karakter taşısa da birçok sembol ve kavramın Alevilikle ortak yanının olmadığını görüyoruz. Bu genellemenin neden yapıldığını Aleviler de bilmiyor bunun ideolojik, siyasi ve strateji olarak yapıldığını düşünerek teselli bulsak da ortada Alevilik açısında pozitif bir sürecin başladığı da görülmemektedir. Yoksa bu “tek tip pota” ,dönüştürme yolunda bir hedef midir?

Alevilik tanımını Sünni İslam’a benzeterek yapmak, Aleviliği ,Şia anlayışla yorumlamak Alevilikteki takiyenin asimilasyona evirildiğini gösterir. Oysa inancımız uygarlığın beşiği olan Anadolu’da yüzlerce uygarlıkla birleşerek yüzlercisiyle farklılaşarak süzülmüş, tarihsel süreç içerisinde, farklı uluslardan milliyetten insanların, seçmiş olduğu bir yasam biçimi olmuş bu nedenle, oldukça geniş bir coğrafyanın ürünü olarak da son şeklini almıştır.

Günümüzde geçmişte olduğu gibi Sünni İslam şeriatına ve Şia anlayışa göre yaşam öğretisinin dönüşmesinin farkında olması biraz daha zorlaşmıştır bunun önemli nedenlerinden biri Alevilik inancının kurumsallaştırılmaya çalışılması yani bir inanç sisteminin dini bir metoda yerleştirilmesi çabalarıdır.

Bu çabalar Ali sevgisi ve insanda tanrısal gücü görme yerine bireysel yaşam tarzına müdahale ederek dizayn ve inancına güvensizlik enjekte ederek yeni bir takiye yöntemi uygulanmaktadır. Ya da inanç ritüelleri ve yaşam ilkleri karşılaştırılarak aslında sizden farkımız yok örüntüsüyle takiye yapılmakta bunlardan en bariz şekli cem erkânında ve cenaze erkânında görülmektedir. Ha birde şunu unutmamak gerekir. Hiç engel tanımayan Sünni İslam anlayışının holdingleşmesi karşısında Alevilerin sosyal ve ekonomik açıdan yaşama ilişkin korkuları ve bu korkulara karşı insanlarımızın biate zorlanmasın da ayrı bir yöntem işte tüm bunlar karşısında halkların muhalif çığlığı olmaya devam eden gerçek Alevilik ve Aleviler tabi ki var.

Bu anlamda umutsuzluğa yer yok diye düşünüyorum çünkü inançsal kültürel ve sosyal genleri hiçbir formüle uymuyor bu durum geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm farklı halkların yapı taşı olmaya devam edecektir. Yani kısacası kime zulüm edilirse karşısında Alevileri göreceklerdir.

PAYLAŞ

1 YORUM

  1. Sayın Fırat ,”takiye” den bahsediyorsunuz.Aslında önemli bir konu..Ancak bu sitede de takiye yapılıyor..Alevilikten bahseden bu sitede acaba Alevi var mı?.Çünkü Alevi inancı ve erkanı,aleviliği özümleme, Aleviliğin inançsal gereklerini yerini getiren var mı?..Alevi olmak; biri pir’e bağlanmak, ceme gitmek, musahip sahibi olmak,ikrar vermek, Alevilerin oruçlarını yerine getirmek,Aleviliğe inanmak ve iman etmek kimde var?..Nasıl ki sünni imansızlar çok, imansız Aleviler de çok.Biz önce kendimizi bir sorgulayalım ve dara çekelim..Aleviliği siyasallaştıranlar( solcu, kürtçü,türkçü) aslında Aleviliğin içini boşaltıyorlar ve Aleviliği yok ediyorlar..Bakın siyaset başka,inanç başka bir kavramdır..İnançlar siyasetin, ideolojinin üstünde yer alırlar..Siyaset ve ideolojiler inancın konusu olamazlar..Bir de bazı Alevilerin yanlış bir anlayışı da var..Sanki sünni mezhepleri Kuran dini gibi görüyorlar..Kurandaki din; sünni ve şii mezheplere uymaz..sünni ve şii mezhepler birer yorumdur ve sapmadır..Örnek vereyim namaz, islamın şartları,imanın şartları, abdest, ramazan orucu ,ezan,cuma namazı diye bir şey yok Kuranda..Kuranda salat var, niyaz var..Takiye konusunda yine vurgu yapayım..Aleviliğe ya da dine inanmayan ,ama ağzından Alevi lafı düşürmeyenin samimiyet derecesi ne olabilir ki..Bu da takiye değil mi?.Bu durumda inanç sömürüsü değil mi?Siyasi ideolojileri için mücadele edip hapse girenler yıllarca yasak olan Alevi inancı için mücadele ettiler mi? Hapislerde yattılar mı?..Bakın kimseye inançlı olun demiyorum,ancak inanca saygılı olun ve inanmadığınız halde inancı istismar etmeyin..Alevi derneği kuruyorsunuz,ama sosyalizmi,kürtçülüğü anlatıyorsunuz bu yaptığınız doğru olurmu?..Ama kurun sosyalist derneğinizi ve kürtçü derneğinizi saygı duyarım..Samimi bir Alevi olarak ıstırabımı dile getirdim..Ceme katılırken, ziyaretlere giderken,oruç tutarken duyduğum manevi coşku ve mistik duygu beni mutlu ediyor..Saygılar…

Yorumunuzu yazınız