Dağlık bölgelerde koyun ve keçi güderken çalınan nefesli bir çalgı olan sipsi, uzun yıllar çobanlık yapan 68 yaşındaki Ramazan Mercan’ın geçim kapısı oldu. Mercan, “Yöre yöre geziyorum, fuarlarda, panayırlarda, Yörük göç ve şenliklerinde sipsi çalarak tanıtımını yapıyorum” ifadelerini kullandı.

BURDUR