$ DOLAR → Alış: 3,57 / Satış: 3,58
€ EURO → Alış: 3,78 / Satış: 3,79

TARİH-ARAŞTIRMA

MÜJGAN HALİS Alevilik inancında pirlik, dedelik makamı kadar ‘analık’ makamı da önemlidir. Analık kurumunun izini...
RIZA HÜSEYİN Tarihsel süreç içerisinde din toplumsal kontrol mekanizmalarından en önemlisidir. İlk günlerde insanların pratik...
ADİL ALİ ATALAY – Vaktidolu “Bütün canlara yetesin Mazlum elinden tutasın Dertlere derman katasın Yetiş...
TAYLAN DEPREM Türk Halk Müziği çalgılarından en çok bilinen ve ülke çapında, neredeyse tamamında denilecek...
Mehmet BAYRAK Alişan Ankaralı bir Kürt beyi. Şehir merkezine yerleşen ilk Kürtlerden… Oldukça da zengin....
‘Genci ve Yavuz’ Ozanların izini sürmekteki yolculuklarımızda başa gelen sıkıntılardan bir tanesi; ‘var’ sandığımız bir filozofun...
Coğrafi Konumu, Demografik Yapısı ve Alevi Toplumsallığındaki İklimi Etimolojik Çerçeve Elbistan adının etimolojik kaynağı hakında...
Elif Ana, Alevilerin tanınmış ermişlerindendir. Yaşamı, ailesi, kerametleri üzerine yazılı belge yoktur. Herkes internette fotoğrafını...
BÜLENT FELEKOĞLU Çözülemeyen Düğüm Şeriat Kapısı Ve Hak Yol Gerçeği ÇAR DERİ ÇIL ÇAVİ –...
Fuzûlî'nin Kürtçe şiirleri gün yüzüne çıkarıldı. Kayıp şiirler, şair Selim Temo tarafından latin alfabesine çevrildi....
Gerçekten de bir halklar, dinler, diller ve kültürler bahçesi olan Osmanlı toplumunda; birbirine karışan-katışan halklar...
ALİ KENANOĞLU Sıraç kelime olarak Farsça olup ışık, nur, kandil, çerağ anlamına gelmektedir. Sıraçlar ise...
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki sahillere yakın dağlık bölgelerde bir toplum yaşar. Güleç yüzleri, dostça...
Aleviliğinde bütün diğer inançlar gibi kendine özgü ritüelleri bulunmaktadır. Biz bu kısa yazımızda sadece Alevilikte...
“Bir Toplum Gerçeklerden Ne Kadar Uzaklaşırsa, Gerçeği Söyleyenlerden O Kadar Nefret Eder” George Orwell. Kızılırmak...
Eski Çağlar: Bölgenin prehistorik (tarih öncesi) dönemlerden beri önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Bu...
Ocak Sistemi ve Erdoğan Çınar’dan Hamza Aksüt tartışması Aleviler, Hamza Aksüt, Yurt Kitap-Yayın Mürşit Ocaklarına bağlı Pir...
(Anadolu Aleviliğinin Başlangıcını Aramak)* /Erdal GEZİK Geride bıraktığımız son otuz yılda Alevilik çalışmalarının önemli bir...
Erdal Gezik (Kırkbudak -Journal of Anatolian Folk Beliefs, 2005, nr 4, p. 27-48) Varto ve...
Alevîlik içinde barınan ve Alevîlerin binlerce yıldır yaşattıkları “1, 2, 3, 4, 5 ve 7”...
Sarı Saltık‘ın içinde bulunduğu, Dobruca‘ya göç eden aşiretin, Babaîler isyanı‘na katıldığını bildiğimiz Çepni boyu olduğu,...
Osmanlı Yüksek Sûfi Çevreleri: Tarihsel Altyapı, Sosyal Taban, Doktrin Ve Merkezi Yönetimle İlişkiler Açısından Genel Bakış...
13.YÜZYILDA KADRİ BİLİNMEDİK ANADOLU DEVRİMİ VE KARŞIDEVRİME DİRENEN FİLOZOF: ŞEYH BEDREDDİN /Ömer Tuncer Aşıkpaşazade, Osmanlı’nın kuruluşunda...
Şeyh Bedreddin, özellikle sanat ve edebiyat alanında onun öncülük ettiği söylenen isyan ile hatırı sayılır...
Osmanlı Tarihinin İlk Ünlü “Zındık ve Mülhidi”: Şeyh Bedreddîn Şeyh Bedreddin hareketini anlayabilmek için, dönemin...
Zendeka ve İlhad Hareketlerinin Dini ve İdeolojik Zemini: Osmanlı Topraklarında Hurûfîlik /Ahmet Yaşar Ocak Osmanlı...
Her türlü ideolojik yaklaşımın tuzağına düşmeden hareketin mahiyetini doğru anlayabilmek, yalnızca Şeyh Bedreddin‘in nasıl biri...
Astrabadlı Fazlullah (1339/40-1393/94), Alevi ozanlarının deyiş ve nefeslerinde sık sık işlendiği gibi, Alevi tapınmalarının en...
Yaşadığı dönemde çevresini oldukça etkilemiş ve komşu hükümdarlarca kovuşturmadan kurtulamamış önemli bir bilgindir Fazlullah. Ne...
/Remzi Kaptan *Bu kadar yıldız var olmasına rağmen, kainat hala karanlık. İnsan yaratıldığından bu yana...
https://youtu.be/O4un6J4YYak
/Sait Çetinoğlu Adana’da 1909’da Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliamın ardından, öldürülenlerin anısına yakılan, Ermeni halkının duyduğu...
/Mehmet BAYRAK Bugünkü Master Plan’a kaynaklık eden Şark Islahat Planı, ön ve ard raporlarıyla bir...
Mehmet BAYRAK Günümüzde, Kürt müziğinin en popüler kilamlarından biri “Malan Bar Kir” adlı eserdir. Bunun...
Zagros Dağları’nın derinliklerinde, vadilerin dik yamaçlarında taraçalar halinde yükselen köylerde, her yıl ocak ayında sevinçli...
ALİ KÖYLÜCE Kırklar Meclisi’nin ve Cemi‘nin Sosyal ve Tarihsel Temeli. Alevi toplumu ve inancının ,geçtiği...
Kürdistan’da Zerdeştiler olarak da bilinen Bahdinilerden kalan ve Avesta’nın Gatalar bölümü olduğu sanılan iki bin...
Gizli Sykes-Picot Anlaşması ile başlayıp Lozan ile bağıtlanan ve Kürt halkını “ülkesi ve milletiyle” dörde...
Yazı: Faik Bulut / Fotoğraf: Umut Kaçar Hikâyeler vardır anlatılmamış; yüreklere gömülmüş, toprağa saklanmış veya...
ALİ KÖYLÜCE (DÖRT KAPI- KIRK MAKAM FELSEFESİ) Herşey doğal element/saf cevher dediğimiz, varlığın oluşum çeviriminde...
ŞAHİN KAYA “Hak” *(tanrı) başlangıçtır. Herşeyin “başlangıcı, özü ve varoluş noktasıdır”. “Evren” Haktan varolmuşların tümüdür....
Armanc Sarya Mitolojik efsaneler ya da hikayeler çoğu zaman bize gerçekleri farklı bir dille anlatırlar....
Sonraki Sayfa »