$ DOLAR → Alış: 3,75 / Satış: 3,76
€ EURO → Alış: 4,03 / Satış: 4,04

Beyaz Saray önünde #Maraş’a Semah

Beyaz Saray önünde #Maraş’a Semah
  • 03.05.2016
  • 1.490 kez okundu

Maraş Terolar’da inşaası devam eden konteyner kampa karşı halkın direnişi sürerken Dünyanın her tarafına dağılmış Maraşlı Aleviler de seslerini yükseltmeye devam ediyor. Kuzey Amerika Alevi Kurumları Maraş Pazarcık ovasındaki bu zoraki ve dayatmacı kamp projesine karşı yürütülen direnişe katkı amacıyla bir araya geldiler.   Maraş’taki Alevilere yapılan adaletsizliği Kuzey Amerika’daki yaşayan çoğunluğunu Alev’i akademisyenlerin oluşturduğu ve bir kaç derneğin bir araya gelerek oluşturduğu platform, 1 Mayıs 2016 günü Beyaz Saray önünde ilk defa Alevilerin sesini haykırarak, Maraşlı Alevilerin mücadelesini görünür kılmaya çalıştı. Aleviler Maraş’a Semah döndüler.
Ali Yapıcı: ‘1 Mayis Pazar günü Kuzey Amerika’daki Alevi Dernekleri (New York, Toronto, Chicago, ve DC) AKP’nin mültecileri Alevilere karşı bir silah olarak kullanmasını protesto ettik ‘ dedi.
Protesto saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında Beyaz Saray önünde gerçekleşen protesto eylemi basın açıklamasının ardından Kuzey Amerikadaki Alevilerin Semah dönmeleriyle devam etti.
Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi
Kuzey Amerika Alevi derneklerinden açıklama:
‘AKP’nin mültecileri Alevilere karşı silah olarak kullanmasını kınıyoruz’

Kuzey Amerika’daki Alevi dernekleri, AKP’nin mültecileri Alevilere karşı demografik bir silah olarak kullanmasını kınadıklarını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada “Alevi yerleşim yerlerinde Suriyeli mülteciler için konteynır kentler kurma planlarından endişe duymaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Amerika Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Orta Batı Amerika Alevi Kültür Merkezi, Kanada Alevi Kültür Merkezi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Washington D.C. Şubesi tarafından ortak hazırlanan açıklama metni şöyle:
“Kuzey Amerika’daki Alevi derneklerinden kamuoyuna açıklama: AKP Hükümeti’nin, Suriyeli mültecilerin dramını Alevilere karşı demografik bir silah olarak kullanmasını şiddetle kınıyoruz!

Aşağıda biz imzası olan dernek ve grupların Kuzey Amerika’nın çeşitli yerlerinde yaşayan üyeleri olarak, AKP hükümetinin Anadolu’da sayıları zaten azalmış Alevi yerleşim yerlerinde Suriyeli mülteciler için konteynır kentler kurma planlarından derin endişe duymaktayız. Mezhepçi bir art niyet taşıdığına inandığımız bu projeler, ilgili bölgelerde demografik ve kültürel bir dönüşümün önünü açmak suretiyle orta-uzun vadede Anadolu kırsalındaki Alevileri yerlerinden edecek ve kutsal mekanlarını içeren tarihsel coğrafyalarından koparacaktır.

AKP’nin Suriyeli mültecileri menfur mezhepçi politikalarına malzeme etmeye yönelik niyetleri, önemli Alevi ocaklarından Sinemilli ocağının merkezi Maraş-Pazarcık’ta, yaklaşık 4.000 kişilik nüfusunun kahir ekseriyeti Alevilerden oluşan 16 köyün ortasına, Suriyeli mülteciler için 27.000 kişi kapasiteli bir konteynır kentin inşaatına başlanmasıyla su yüzüne çıkmıştır. Kamuoyu konuyla ilgili hiçbir şekilde bilgilendirilmeden ve bölgede yaşayan insanların onayı alınmadan geçtiğimiz Mart ayında başlayan konteynır kent inşaatı, barışçıl kitlesel protestolara ve yerelde halen sürmekte olan çadır nöbetine ragmen sıkı jandarma koruması altında devam etmektedir. İnşaatı protesto eden halka jandarmanın gaz bombası ve tazyikli suyla müdahelesi sonucu, gazdan etkilenen 82 yaşındaki Mor Ali Kabayel hayatını kaybetmiştir. Yöre halkı projeye hayvanlarını otlattıkları meralarına hukusuzca el konulmasından dolayı ve güvenlik kaygıları nedeniyle itiraz etmektedir. En büyük korkuları, Alevilere ve benzeri gruplara karşı duydukları fanatik nefret ve vahşi katliamlarla ünlenmiş cihatçı çetelerin mültecilik kisvesi altında bölgeye sızmasıdır. Bu tür korkuların ne yazık ki coğrafyamızda sağlam tarihsel dayanakları vardır, zira Maraş, 1970’lerin sonlarında aşırı sağcı Sünni grupların faili olduğu bir dizi Alevi katliamından en kanlısına sahne olan ilimizdir. Yaşanan bu katliam bölgeden büyük şehirlere ve Batı ülkelerine doğru bir Alevi göç dalgası tetiklemiş ve geride ciddi oranda azalmış bir Maraşlı Alevi nüfus bırakmıştır. Böylesine yüksek sayıda Suriyelinin köylerinin yakınlarına yerleştirilmesi ile zaten dar bir bölgeye sıkışmış olan Maraşlı Aleviler kendi yurtlarında azınlık durumuna düşecektir. Bu proje Maraş’ta yeni mezhepsel çatışmalara ve yeni Alevi göçlerine de zemin hazırlayacaktır. AKP hükümetinin de öngördüğünden emin olduğumuz bütün bu muhtemel sonuçları nedeniyle biz de yöre halkı gibi bu projenin Maraş ve çevresindeki Alevi varlığına son darbeyi vurma kastı taşıdığına inanıyoruz.

Bu şüphelere gerçeklik kazandıran ve durumun ciddiyetini arttıran, Pazarcık’taki konteynır kent projesinin aslında çok daha geniş ve sistemli, Anadolu’daki Alevi yerleşimlerini tümüyle ortadan kaldırma nihai amacını taşıyan bir politikanın parçası olduğuna işaret eden pek çok emare var. Her ne kadar hükümetin yoğun baskısı altında bulunan Türkiye’deki ana akım medya konuya pek değinmese de, sosyal ve alternatif medya üzerinden paylaşılan haberlere göre önümüzdeki aylarda Sivas’ın Divriği, İmranlı, Zara ve Yıldızeli ve Malatya’nın Akçadağ ilçeleri için de benzer projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Anadolu’nun demografik haritasına aşine olan herkesin kolaylıkla fark edeceği gibi, mülteci kampları kurmak için seçilen bu yerlerin tek ortak özelliği Anadolu’da bugüne kadar varlıklarını sürdürmeyi başarmış ve Alevi kültürüyle adeta özdeşleşmiş az sayıdaki Alevi adacıkları olmalarıdır. Nitekim, mülteci kampları kurmak üzere seçilen yerlerin tam bir listesinin verilmesi talebiyle ve bu yerlerin hangi ölçülere göre seçildiğine dair muhalefet partilerinin hükümete verdiği iki soru önergesine halen yanıt verilmemiş olması da konuyla ilgili mezhepçi art niyet şüphelerini güçlendiren, manidar bir sessizliktir.

Suriyeli mültecilerin acılarını araçsallaştırmak suretiyle AKP hükümetinin başlattığı bu demografik sosyal mühendislik projesi hiç şüphesiz, tarihsel arka planında devletin Alevilere karşı yıllardır sürdürdüğü baskıcı ve asimilasyoncu politikalar olan daha geniş bir bağlamda düşünülmelidir. Türkiye dışında şaşırtıcı derecede az tanınan Aleviler ve onlarla içi içe geçmiş Bektaşiler, %15 civarındaki nüfuslarıyla Türkiye’deki ikinci en büyük inanç grubudur. Sufizm ve İslam öncesi mistik gelenekler ile bağlantılı, batıni yapıdaki öğretileriyle Aleviler ana akım Müslümanlardan net olarak ayrışır. Şeri ibadetlere ve kurallara bağlı olmamaları ve kadınlarla erkeklerin birlikte katıldığı “cem” adı verilen toplu ibadetleri, Alevileri hem Sünnilerden hem de Şiilerden ayıran diğer belirgin özellikleridir. Geleneksel olarak cem ritüellerinde bağlama müziği eşliğinde icra edilen Alevi deyişleri Alevi kimliğinin önemli bir unsuru olmaya devam etse de, çoğu Alevi günümüzde seküler bir hayat sürmekte ve kendilerini ilerici siyasi tavır ve fikirlerle ilişkilendirmektedir.

Yakın zamanlara kadar Aleviler, devletin ve Sünni komşularının baskısı nedeniyle inançsal kimliklerini saklamak ve ibadetlerini gizli yapmak zorunda kalmışlardır. Aleviler bugün bile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki laiklik ilkesine ve 1990’lardan beri ısrarla ve barışçıl bir şekilde sürdürdükleri eşit yurttaşlık mücadelelerine rağmen temel inanç ve ibadet özgürlüklerinden yoksundur ve rutin olarak hem resmi kurumlarda ve hem de sosyal hayatta ciddi ayrımcılıklara maruz kalmaktadır. İbadethaneleri olan cemevleri halen yasal olarak kabul edilmemekte ve Alevi çocukları ilkokuldan lisenin sonuna kadar verilen zorunlu din derslerinde Sünni İslam’ın gereklerine göre eğitilmektedir; her iki konuda da hükümet, sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın laiklik ilkesini çiğnemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin zorunlu din derslerinin kaldırılması ve cami, kilise ve havralara tanınan ibadethane statüsünün ve ayrıcalıkların cemevlerine de tanınması gerektiği yönündeki bağlayıcı kararlarını ısrarla ihlal ediyor.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, AKP hükümetinin son beş yıldır iyiden iyiye hızlanan Türkiye toplumunun yukarıdan aşağıya İslamlaştırma/muhafazakarlaştırma amaçlı politikaları ve hem içerde hem dışarda keskinleşen mezhepçi söylemi Alevilere yönelik hak ihlallerini daha da derinleştirmiştir. Suriyeli mültecileri barındıracak konteynır kentlerin inşası için Alevi köylerinin özellikle seçilmiş olması, esas olarak AKP’nin agresif ve kabul edilemez mezhepçi sosyal-mühendislik çabalarının bir parçası ve bugüne kadarki en kaba ve provokatif uygulamasıdır.

Aşağıda imzası olan bizler, AKP hükümetinin, gerek sinsi yöntemlerle yeni göç dalgaları tetikleyerek, gerek tepeden inme İslamlaştırma/muhafazakarlaştırma politikalarıyla açıktan asimile ederek Anadolu’yu Alevisizleştirme çabalarını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu yüzden AKP hükümetine, Maraş-Pazarcık’taki konteynır kent inşaatını derhal durdurması ve diğer Alevi yerleşim bölgeleri için yapılan benzer planları iptal etmesi çağrısında bulunuyor ve hükümetten Alevileri hedef alan tüm mezhepçi ve asimilasyoncu politikalarına bir an önce son vermesini istiyoruz. Ayrıca hem siz basın mensuplarını, hem de demokratik değerleri ve insan haklarını savunan Türkiye’deki ve dünyadaki tüm sivil toplum örgütlerini Alevi toplumunun sorunlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor ve Alevilere karşı uygulanan bu ayrımcı politikalar terk edilene ve Alevilerin inançsal ve kültürel hakları tümüyle verilene kadar Türk hükümet nezdinde bizlerle birlikte konunun takipçisi olmanızı bekliyoruz.

PIR SULTAN ABDAL CULTURAL ASSOCIATES USA – AMERİKA PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, New York, 2010

MIDWEST ALEVI CULTURAL CENTER – ORTA BATI AMERİKA ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, Chicago, 2013

CANADIAN ALEVI CULTURE CENTER – KANADA ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, Toronto, 1996

PIR SULTAN ABDAL CULTURAL ASSOCIATES IN WASHINGTON, D.C. – PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ WASHINGTON, D.C. ŞUBESİ, 2015”
**************
Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi Kuzey Amerika Alevi Maraş Terolardirenişi

 

Etiketler: / /

Pir Ali Haydar Cilasun’nun anısına
ALİ MATUR Onunla ilk kez 1994 Yılı’n son aylarında Basel’de yapılan Kürdistan Aleviler Birliği Halk Toplantısında görüşüp kısa Sohbet eylemiştik....
FEDA Kongresine bir bakış
22 Ocak Günü FEDA 7. Kongresi yapıldı. Öncülü olan Kürdistanlı Alevler Federasyonu Kongrelerini de sayarsak bu kongre 22 yıllık mücadele...
Aleviliğin kökleri kadıncıl
‘Yol Kadındır’ kitabıyla kadının Alevilikteki yerini inceleyen Akkaya, Aleviliğin köklerinin kadıncıl bir inanç olduğunu savunuyor. Aleviliğin tarihten bugüne yapılan müdahaleler...
Turgut Öker’e, Suruç Katliamı protesto davası
AABK Onursal Başkanı Turgut Öker Suruç katliamını protesto yürüyüşüne katılıp görüşlerini ifade ettiği için yargılanıyor. 25 Ocak 2017 tarihinde İstanbul...
Bir barış neferini kaybettik!
ALİ ERDOĞAN Doğanın değişmeyen yasasıdır: Her canlı doğar, büyür, gelişir; kendi benzerini üretir ve günü geldiğinde dünyaya gelmemişçesine çekip gider....
Kerkük Kerküklülerin gözbebeğidir
ERDAL ER Eski hahamların sözüdür; ‘‘Kudüs dünyanın gözbebeğidir, ona düşen bir kıl bile bütün dünyayı rahatsız eder.’’ Kerkük’te tarihsel birikimi,...
Demokratik Alevi Federasyonu 7. Kongresi yapıldı
FEDA 7. Kongresini Almanya’nın Leverkusen kentinde Herz-Jesus Kirsche salonun’da gerçekleştirdi. Kongreye, NAV-DEM Eşbaşkanı Bahattin Doğan, Maraş Girişimi, YJK-E ve TV10 temsilcilerinin yanı...
‘İçinde İslam’ın olmadığı bir Alevilik yok’
Köln Üniversitesi Orientalistik bölümünden Prof. Dr. Béatrice Hendrich, araştırma alanı olan Türkiye İslamı, Alevilik ve toplumu üzerine Duvar’ın sorularına yanıtladı. Hendrich,...
Mahkeme: Din dersine katılmak isteğe bağlı olmalı
İstanbul’da bir velinin çocuğunun din dersinden muaf tutulması istemiyle Eylül 2015’te açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, “Din dersine...
Akademisyenden derste alevilere hakaret: İçki içip sapıtıyorlar
Fotoğraf: Arşiv (Temsili) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç....
DAD: Zulme boyun eğmeyeceğiz
Demokratik Alevi Derneği Genel merkezi yazılı bir açıklama yaparak son zamanlarda Aleviler üzerinde artan nefret söylemi, gözaltı ve yargılamalara tepki...
Yol tükendi, hal tükendi -vefasızlık- pir tükendi
Haberin aldık Peyikler ile, Bir Çınar daha devrildi diye, Erkeklere İmanım,kadınlara Sultanım,Çocuklara Abim derdi. Bastonu bir aksesuvar gibiydi,Yürüyüşü dik, gözü tok,sözünü...
Pir Ali Haydar Cilasun’un ardından
Nuray Bayındır / İrfan Dayıoğlu 27 Aralık 2016 günü aramızdan ayrılan koca çınarımız Pir Ali Haydar Cilasun Alevi ve sol...
Ali Haydar Cilasun Dede’yi Kaybetmişiz
Bir çınar göçtü, dolu dolu bir insan. Arkadaşım Veysel Işık ile Cilasun dedeyi aramaya gitmiştik Berlin’e. Ozan dostumuz İhsan Özgür...
O koca yürek sustu, Pİr Ali Haydar Cilasun hakka uğurlandı…
Alevi hareketinin önemli isimlerinden ve emektarlarından, Demokratik Alevi Hareketi Onursal başkanı Pir Ali Haydar Cilasun’un 27 Aralık 2017’de hakka yürüdüğü...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşın...