$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

Cemil Bayık, Antep, Adıyaman, Maraş ve Malatya halkına seslendi

Cemil Bayık, Antep, Adıyaman, Maraş ve Malatya halkına seslendi
  • 29.10.2015
  • 847 kez okundu

Antep, Adıyaman, Maraş ve Malatya halkına seslenen KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, “1 Kasım seçimlerinde Maraş ve Malatya milletvekilleri çıkaracaktır, Adıyaman ve Antep çıkardığı milletvekili sayısına yenilerini ekleyecektir” dedi.

1 Kasım seçimlerine ilişkin, Antep, Adıyaman, Maraş ve Malatya halkına seslenen Bayık şunları söyledi:

Partimizin ve mücadele tarihimizin çok önemli bir kesiti, başlangıcı, temeli Antep, Adıyaman, Maraş ve Malatya gibi alanlarda geliştirildi. Buralarda önemli çalışmalar yürütüldü, hareketimiz bu çalışmalarla Kürdistan’a adım attı. Kürdistan’da önemli gelişmeler yaratarak, günümüzdeki düzeyi yakaladı. Bu alanlarda yurtseverlik ve demokrasi oldukça güçlüdür. Buralarda emekçiler güçlüdür, çeşitli halklar, kültürler ve dinler bir arada yaşamaktadır. Tam da demokratik ulusun gerçekleşebileceği bir alanı ifade etmektedir.

HDP Türkiye’de demokratik ulusu geliştirmeye çalışan tek partidir. HDP Türkiye’de yeni bir Türkiye’yi yaratmaya çalışan, demokratik cumhuriyeti yaratmaya çalışan tek partidir. Onun için bütün demokrasi güçlerinin emekçilerin, halkların, kültürlerin, dinlerin diktatörlüğe karşı olan faşizme karşı olan Erdoğan’ın sultanlığına karşı olan, savaşa karşı olan, demokrasiden yana olan bütün güçlerin HDP’ye oy vermesi gerekiyor. 1 Kasım seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin sandıklara giderek, oylarını HDP çatısı altında birleşen demokrasi güçlerine, Türkiye’nin geleceğine vermesi gerekiyor. Sandıkları koruması gerekiyor. Devletin, AKP’nin hilelerini boşa çıkarmaları gerekiyor. Bu alanlarda geliştirilen Türk uluslaşmasını bunun için asimilasyonu, göçertmeleri, katliamları, kültürel soykırımları tersine çevirmeleri gerekiyor.

Biliniyor, ilk Türk ulus devletinin Kürdistan’a yönelik geliştirdiği Şarkı Islahat planının uygulandığı alan, Antep, Maraş Malatya ve Adıyaman’dır. Ve oradan başlayarak, Elazığ, Dersim, Erzincan, Erzurum hattına kadar uzatılmak istenmiştir. Bu alan aynı zamanda tarihte direnme alanıdır. Hem Kürtler için, hem Aleviler için, hem de muhalif olan bütün kesimler için bu alan dağları, onları koruyan dağlar haline gelmiştir. Bunun için faşist Türk sömürgeciliği bu alanı Şarkı Islahat planı ile bu konumdan çıkarmak istemiştir. Buraları, Alevilerden, muhaliflerden, Kürtlerden, demokrasi güçlerinden, sosyalist güçlerden, çeşitli halklardan, dinlerden ve kültürlerden temizlemek istemiştir. Bunda önemli ölçüde sonuç da almıştır.

Fakat gelişen Kürt özgürlük hareketi ile tekrar bu alanlar geçmiş tarihiyle buluşma yeniden adım atmışlardır. 7 Haziran seçimlerinde Antep’ten Adıyaman’dan HDP milletvekilleri çıkarmıştır. Bütün engellemelere rağmen, bütün iktidar olanaklarının kullanılmasına rağmen, küçümsenmeyecek sonuçlar alınmıştır. Maraş ve Malatya’da ise, milletvekili çıkarılamamıştır, oysaki buralarda çalışılırsa, buralarda da rahatlıkla milletvekilleri çıkarılabilir. 1 Kasım’da mutlaka ve mutlaka buralarda milletvekili çıkarılması gerekiyor. Adıyaman ve Antep’te ise milletvekili sayısının arttırılması gerekiyor. Çünkü bu alanda oldukça güçlü bir potansiyel var, bu 7 Haziran ile biraz harekete geçirildi, bazı sonuçlar alındı. Eğer 1 Kasım seçimleriyle bu potansiyel, bu enerji daha çok harekete geçirilirse, daha önemli sonuçların alınacağı bir gerçektir.

ADIYAMAN’DA KÜRTLÜK TAPTAZE OLARAK YAŞIYOR

Hala Kürtlük Adıyaman’da taptaze olarak yaşıyor. Bir bütününde yaşıyor. Yine Adıyaman’da Alevilik fazla bozulmamış, hala Aleviliği en çok da yaşıyor. Onun için Adıyaman’da Kürtlüğün ve Aleviliğin birleşmesi gerekiyor. Sünni Kürtlerle Alevi Kürtlerin Varto’da birleştiği gibi birleşmesi gerekiyor. Eğer birleşirlerse kesinlikle Adıyaman’da Alevilik ve Kürtlük egemen olur. Burada Alevilik ve Kürtlüğün egemen olması, Malatya, Maraş ve Antep’i yeniden geçmişi ile kimliği ile değerleriyle buluşturacaktır. Adıyaman’ın böylesi bir tarihi görev ve sorumluluğu vardır. Onun için Adıyaman’daki bütün Sünni ve Alevi Kürtlerin el ele vererek, çalışmaları gerekiyor. Orda sömürgeciliği, AKP’nin oyunlarını bir daha dirilmemecesine mezara gömmeleri gerekiyor. Kendilerinden beklenen budur. Layık olan da budur. Oysaki AKP Kürtlerle ve Alevilerle orada oynuyor. Onların iradesi ve değerleriyle oynuyor. Bir takım imkanlar da bazılarına sunarak, onların vasıtasıyla Adıyaman’ı Kürtlerin kalesi olmaktan çıkarmak istiyor. Halkımızın buna meydan vermemesi gerekiyor.

ANTEP’TE DEMOKRATİK ULUS ANLAYIŞI GELİŞİRSE SİSTEM PARTİLERİ BÜYÜK DARBE ALACAKTIR

Yine Antep Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bir merkezdir. Yine emekçilerin, yoğunlukla yaşadığı bir merkezdir. Çeşitli halkların, kültürlerin yaşadığı bir merkezdir. Eğer demokratik ulus anlayışı Antep’te iyi geliştirilirse, kesinlikle Antep’te AKP ve MHP benzeri partiler çok büyük darbe yiyecektir. Orda HDP milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunu kazanabilir. Bunun için çalışmaları gerekiyor.

Bunun için bu potansiyeli harekete geçirmeleri gerekiyor.

MARAŞ’TA YAŞAYAN ÇERKEZLER, TÜRKMENLER DE KİMLİKLERİNE SAHİP ÇIKMALI

Yine Maraş katliamlar yaşamış bir Kürdistan şehridir. Bunu Türk devleti faşistler, kontrgerilla bilinçli geliştirdi. Maraş’ı Kürtlerden, Aleviler ve muhaliflerden temizlemek istediler. Onun için Maraş’ta Pazarcık benzeri yerler adeta boşaltıldı. Bunu geriye çevirmek gerekiyor. Avrupa’ya giden Alevilerin, Kürtleri yine muhalif kesimlerin yönünü Maraş’a çevirmeleri gerekiyor. Topraklarına sökülmemecesine yeniden kök salmaları gerekiyor. Maraş yöresinde sadece Kürtler, Aleviler, Sünni Türkler, Türkmenler yaşamıyor. Çerkezler de yaşıyor. Çerkezlerin, Türkmenlerin kimliklerine, değerlerine, iradelerine sahip çıkmaları gerekiyor. Onların yeniden canlılık kazanması, kökleri ile buluşmaları, iradeleşmeleri Kürtlerle birlikte olmaktan geçiyor. Kürtlerle Alevilerle, birleşemeyen Türkmenler, Çerkezler hiçbir zaman erimekten kendilerini kurtaramazlar, yem olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bunun derin bilinciyle hareket ederek, Alevi ve Kürtlerle demokrasi güçleriyle bunları temsil eden HDP ile bütünleşmeleri gerekiyor.

HDP demokratik ulusu geliştiren tek partidir. Demokratik cumhuriyeti geliştiren tek partidir. HDP’nin iktidara taşınması ile Türkiye’deki halklar, kültürler, dinler kendi iradelerine, kimliklerine, değerlerine kavuşacaktır. Kendilerini özgürce örgütleyip ifade edeceklerdir. Bunun dışında onlara irade kazandıracak, tarihleri ile kökleriyle, değerleriyle buluşturacak başka güç yoktur. Umuyorum ki, Maraş yöresindeki Çerkez halkımız, Türkmen halkımız, Kürtler, Sünniler, Türkler, Aleviler bu seçimlerde demokrasiden yana güçlerini birleştirip sandıklara gidip HDP’ye oylarını vereceklerdir. HDP’yi daha ileriye taşıyacaklardır. HDP’yi ileriye taşımak demek, kendini ileriye taşımak demektir.

MALATYA, ŞARKI ISLAHAT PLANINI BOŞA ÇIKARACAK İLLERİN BAŞINDA GELİYOR

Yine Malatya Kürtlerin, Alevilerin, sosyalistlerin, emekçilerin, çeşitli halkların, kültürlerin yaşadığı bir ilimizdir. İliyle, kazalarıyla, köyleriyle böyledir. Bir yanıyla Kürtlüğü temsil ediyor, bir yanıyla emekçileri, bir yanıyla Alevileri, bir yanı ile Sünnileri temsil eden bir alanımızdır. Mozaiktir, demokratik ulusun vücut bulacağı alanların başında geliyor. Yine Şark Islahat planını boşa çıkaracak illerin başında geliyor. Eğer Malatya, Adıyaman ile Maraş ile Antep ile birlikte değerlerine sahip çıkarsa, iradesine sahip çıkarsa, demokrasiye, demokratikleşmeye, özgürlüğe sahip çıkarsa savaşa karşı durursa, faşizme, diktatörlüğe, sultanlığa karşı durursa, Malatya’da da bu seçimlerde önemli sonuçlar elde edilebilir.

Malatya, Maraş, Antep, Adıyaman ile bütünleşebilir, bir bütün bunlar Kürdistan ile bütünleşebilir, Türkiye’deki demokrasi güçleri ile bütünleşebilir.

Kendilerinden beklenen budur. Umuyorum 1 Kasım seçimlerinde Maraş ve Malatya milletvekilleri çıkaracaktır, Adıyaman ve Antep çıkardığı milletvekili sayısına yenilerini ekleyecektir. Büyük bir tokadı, Şark Islahat planının uygulandığı alanda tersine çevirip, sömürgeci Türk devletine, Erdoğan’a ve AKP’ye vuracaktır. Ben bu temelde bu alanlardaki bütün halklarımıza 1 Kasım seçimlerinde üstün başarılar diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

bestanuce

 

İnsan Hakları Yoksa, Halk Adalet Arar
TURAN ESER 68 yıl önce bugün, yani 10 Aralık 1948 yılında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. İnsan hakları açısından evrensel...
Tutuklu gazeteciler için Silivri’de yapılacak açıklamaya valilik engeli
"Gazeteciliğin suç olmadığının” vurgulanacağı eyleme gitmek isteyen basın meslek örgütü temsilci ve üyelerinin araçları Silivri yolunda durduruldu
Adaleti görmeye ömürleri yetmedi
‘Benim evladım gelir diye kapıyı, bacayı açık bıraktım’ sözleriyle akıllarda yer edinen Berfo Ana gibi birçok Cumartesi Annesi, kaybedilen evlatlarının...
JINHA’nın imtiyaz sahipleri gözaltına alındı
Dünyanın ilk kadın haber ajanslarından biri olan JINHA’nın İmtiyaz Sahibi Kader Gözüoğlu ve eski imtiyaz sahibi Aycan Çakır evlerine yapılan...
HDP’li Konca: Aleviler ve Anayasa’da yok sayılmakta
Anayasa değişikliğiyle beraber başkanlık sisteminin getirilmek istenmesine tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Besime Konca, tekçi ve muhafazakar anlayışı...
Karadeniz çevre dernekleri, TV10 için eylem yapacak
Alevilerin sesi TV10 için Karadeniz çevre dernekleri harekete geçti. OHAL ilanının ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 28 Eylül günü...
Alevi yurttaş olarak zorunlu din derslerine tepki gösterdim
Dr. Abuzer Meral, ortaokula giden oğluna zorunlu din dersi kapsamında uygulamalı namaz eğitimi dayatmasına itiraz ettiği için yandaş medya tarafından...
Ve geldik bugüne…
NURAY BAYINDIR Daha dün İnsandaki bozulmanın farkını koyabilmek için bir ton söze ihtiyaç duyarken, bu gün yaşananlar sorunu kendiliğinden anlatıyor....
Şer’i Kemalizmin öç alma yöntemleri!
Hafızamızı yoklarsak; “PKK’lıların mezarları tahrip edilidi. PKK’lının mezar başna Türk bayrağı dikildi. PKK’lı kadının çıplak bedeni sokaklarda gezdirildi. PKK’lının cesedi...
İslamcı ve Kemalist Taraflar Arasında Dengesizlikleri Yaşamaya ve Bir Türlü  “Kendi Tarafı” Olamamaya Dair
Özellikle Avrupa diasporasının daha demokratik koşullarında Alevi kitlesi kendi kimliği ile ilgilenme firsatını buldu. Yüzyıllarca çeşitli baskı, dışlanma, ötekileştirilme, imha...
Bu hal o haldir
 “Nerede ve Hangi Kimlikte Doğacağımız Elimizde Değildir,  Ama “İnsan” Olmak Her Zaman Elimizdedir…”  La Edri. 1500’lü ve 1600’lü yıllarda Osmanlı...
Alevilerden İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum’a destek ziyareti
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum üyelerini ziyaret etti. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, İdil Kültür Merkezi...
Alternatif alanlarda olacağız
Amed Büyükşehir Belediyesi’nin sinema biriminde eğitim veren ‘Babamın Sesi’ filminin ödüllü yönetmeni Zeynel Doğan, kayyum ataması sonrası içerisinde girilen ortamda...
Af Örgütü’nün Sûr raporu…
Uluslararası Af Örgütü, bir yılı aşkındır yasağın devam ettiği Amed’in Sûr ilçesine ilişkin rapor hazırladı. Rapor’da evlerin talan edildiği yaklaşık...
Eski HDP İstanbul Milletvekili Erdoğan’a hakaretten ifade verdi… ‘Alevilerin sesini kesmeye yönelik’
HDP İstanbul eski Milletvekili Turgut Öker, Kahramanmaraş'ta Maraş olaylarının anmasında yaptığı bir konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında açılan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ